T3, 02 / 2018 7:30 Chiều | Đức Tin Jesus

Xin CHA ! Tha cho chúng. Vì chúng không biết việc chúng làm “””.

+ Đó là Lời van xin của CHÚA GIÊSU, dâng lên THIÊN CHÚA CHA. Để xin Tha cho những kẻ đã Bách Hại – Xử Tử – và Đang Đóng Đinh NGÀI… Khi ấy, dù rằng Thân Xác CHÚA GIÊSU, đang gánh chịu tột cùng của sự đau đớn, với biết bao nỗi niềm tổn thương trong lòng. Nhưng CHÚA GIÊSU, vẫn Tha Thứ cho những kẻ ấy. Cũng như chính NGÀI, đang cầu xin CHÚA CHA, Tha Thứ cho những kẻ đã bách hại NGÀI.

+ Trong cơn đau đớn tột cùng, và nỗi niềm tủi nhục như thế… Thì làm thế nào ?! – Mà CHÚA GIÊSU, lại nói ra lời Tha Thứ, cho những kẻ đã bách hại NGƯỜI. Nhưng CHÚA GIÊSU đã thể hiện và Minh Chứng cho một Tình Yêu Thương Cao Trọng tuyệt đối. NGÀI luôn chọn Sự Tha Thứ – với Tình Yêu Thương, không hề thay đổi. Yêu Thương con người cho đến chết !.

+ Đối với thế gian này, thì đó là một nghịch lý… vì có mấy ai, mà dể dàng tha thứ – bỏ qua lỗi phạm, của kẻ khác. Chớ nói gì là van xin sự Tha Thứ cho kẻ bách hại mình. Đó là một điều không thể đối với con người, ở ngay đời sống này. Thế giới hôm nay, dư thừa tội lỗi và tiền bạc. Nhưng Tình Yêu Thương và Sự Tha Thứ, lại thiếu hụt trầm trọng. Thiếu hụt đến nỗi, chỉ vì những mâu thuẩn nhỏ bé, thay vì có thể Bỏ Qua và Tha Thứ cho nhau, thì họ lại sẳn sàng lao vào triệt hạ và giết hại lẫn nhau.

Trong Kinh Lạy Cha, hàng ngày chúng ta vẫn đọc, luôn khuyên dạy chúng ta, hãy nghỉ đến Sự Tha Thứ cho những lỗi phạm của người khác. Cũng như THIÊN CHÚA, đã Thứ Tha mọi tội lỗi của chúng ta : “””… xin Cha tha nợ cho con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con… “””

+ Lời CHÚA GIÊSU ! trên Thập Giá Tình Yêu ! Đã dạy chúng ta rằng : “” Hãy Tha Thứ cho nhau – Hãy dùng Tình Yêu Thương, để mà bôi xóa những lỗi lầm của nhau !. Hãy mang vào Trái Tim Yêu Thương, với Tấm Lòng Vị Tha Nhân Ái. “””

(*) “” TA bảo thật với anh, anh sẽ ở trên Thiên Đàng cùng với TA, ngay trong hôm nay. “”. Đó là Lời CHÚA GIÊSU ! Đã phán hứa với Người Trộm Lành.

+ Khi ấy, biết bao nhiêu người chứng kiến cảnh CHÚA bị bách hại. Nhưng chỉ có anh trộm lành, là người đã công khai, tuyên xưng CHÚA GIÊSU là ĐẤNG CÔNG CHÍNH ! – Là VUA TRÊN TRỜI ! – Hình ảnh Người Trộm Lành, Chân Thành Ăn Năn Thống Hối. Anh ta đã tự nhìn nhận tội lỗi của anh ta, là đáng bị xử chết. Nhưng anh ta đã nói về CHÚA GIÊSU ! thì chẳng hề mang tội gì, sao lại phải gánh chịu như thế. Anh Trộm Lành đã cầu xin CHÚA GIÊSU, hãy nghỉ đến anh ta khi về NƯỚC TRỜI. Chính việc, Thật Lòng Tin Tưởng với Sự Thành Tâm Sám Hối, của Anh Trộm Lành, đã chạm đến Lòng Thương Xót Chúa !. CHÚA GIÊSU đã phán hứa rằng : “”” TA bảo thật với anh, anh sẽ ở trên Thiên Đàng cùng với TA, ngay trong hôm nay.”””

+ Quá khó cho Lòng Dạ của con người ngày nay. Khi mà, những sự lôi kéo cám dỗ, của sự tội đầy rẩy xung quanh. Tâm Trí con người còn mãi do dự, cứ hẹn lần hẹn lượt, hoặc khướt từ, hoặc chối bỏ… Tại sao không thể là trong hôm nay ?! – Tại sao không thể là ngay lúc này ???… để Trở Về bên Lòng Thương Xót Chúa ! – rồi sẽ được cùng CHÚA GIÊSU ở ngay trên Thiên Đàng, như Lời CHÚA GIÊSU đã Phá n Hứa.

+ Nếu một Người, từng là kẻ trộm cướp mang điều lỗi phạm, mà vẫn được CHÚA GIÊSU, Tha Thứ và Ban cho được lên Thiên Đàng cùng với CHÚA. Bởi vì, anh ta đã thật lòng Ăn Năn Sám Hối. Vậy thì tại sao ?!. Chúng ta lại không thể được ???. Ai cũng có Cơ Hội đó, quan trọng là chúng ta có chọn lấy, hay không mà thôi !.
+ Lời CHÚA GIÊSU ! Trên Thập Giá Tình Yêu ! đã dạy chúng ta rằng : “” Ngay bây giờ ! Hãy Trở Về – Ăn Năn Thống Hối “”

(*) “” Thưa Bà ! Đây là con của Bà “”… “”” Anh Gioan ! Đây là Mẹ của anh “””.
+ Khi ấy trên Thập Giá, CHÚA GIÊSU, đã trao Hội Thánh Chúa, lại cho Đức Mẹ Maria. Tất cả đều là con cái của Mẹ Maria. Cũng như đối với chúng ta phải kính trọng và Yêu Quý Mẹ Maria – Vì Mẹ Maria chính là Người Mẹ Nhân Lành của nhân loại, đã được CHÚA GIÊSU truyền ban cho tất cả chúng ta. Ngoài những Hồng Ân Tốt Lành, mà THIÊN CHÚA hằng trao ban cho con người. Còn một Đặc Ân Cao Trọng Tuyệt Vời nữa, đó là Đức Mẹ Maria ! – Một Người Hiền Mẫu Thật Yêu Dấu ! – Một Trái Tim Nhân Hậu…. Từ xưa đến nay, có ai chạy đến kêu cầu Mẹ Maria, mà Mẹ không cứu giúp đâu. Đó là Nguồn Ơn Phù Trợ cho chúng ta giữa đời sống này. Hãy đến với Thánh Tâm Mẹ Maria !. Khi còn ở thế gian, Mẹ Maria đã bảo hộ, và nuôi dưỡng CHÚA GIÊSU thế nào. Thì Mẹ Maria, cũng sẽ bảo vệ và gìn giữ chúng ta như thế ấy.

+ Lời CHÚA GIÊSU ! trên Thập Giá Tình Yêu !. Đã dạy chúng ta rằng : “” Hãy luôn biết chạy đến, Nương Nhờ dưới Tà Áo tràn đầy Ơn Phước của Tình Mẹ Maria. Hãy luôn cầu xin với Đức Mẹ Maria ! xin được Sự Che Chở – Sự Bảo Vệ – Sự Hộ Phù – Sự Nâng Đỡ – Sự Cứu Giúp của Đức Mẹ Maria ! “””

(*) “” Lạy CHÚA ! Lạy THIÊN CHÚA của Con ! Sao NGÀI bỏ rơi Con ?! “””. Đó là Lời CHÚA GIÊSU, thưa với CHÚA CHA, khi Thân Xác NGÀI đang treo trên Khổ Giá, Tâm Trí NGÀI đang trĩu nặng…

+ Thập Giá CHÚA GIÊSU KITO !. Dưới con mắt người đời, thì là hình ảnh ô nhục. Nhưng với Người Kito Giáo !. Thì đó, chính là Niềm Vinh Dự ! – Thánh Giá Vinh Hiển của ĐỨC GIÊSU KITO ! thật sự là Nguồn Ơn Cứu Độ cho thế gian này.

+ Hãy áp sát Cây Thánh Giá Chúa, vào lòng ngực. Chúng ta sẽ cảm nhận được giây phút CHÚA GIÊSU, đã ngẩn lên nói với CHÚA CHA : “” Lạy CHÚA! Lạy THIÊN CHÚA của Con, sao NGÀI bỏ Con ?! “”…

+ Những biến cố và sự khốn khó trong đời sống, nhiều khi khiến chúng ta phải thốt lên câu : “” Lạy Chúa Tôi ! “””… chính những đau đớn trong mọi sự tổn thương, mới đưa chúng ta đến gần với THIÊN CHÚA hơn. Vì chính khi ấy, chúng ta mới nhìn ra nhiều điều. Ôm vác lấy Thập Giá, của chính đời mình, chúng ta mới hiểu rằng : Nếu chúng ta, từ bỏ THIÊN CHÚA, thì chúng ta sẽ đi về đâu ?! – Thế gian sẽ cho ta những gì ?! – Rồi trên bước đường lẻ loi, khi bị ruồng rẩy, khi bị lìa bỏ, thì chúng ta sẽ còn lại được gì ?!…. Phải chăng chỉ có nơi Thánh Giá CHÚA GIÊSU KITO ! mới mang lại Vinh Phúc Muôn Đời. Thế thì hãy vác Thập Giá mà theo chân Chúa Giêsu.

(*) Khi ấy, CHÚA GIÊSU thấm mệt, NGÀI khẻ nói : “” TA khát ! “”. Rồi quân lính cho CHÚA GIÊSU, nếm dấm chua…. Ôi đắng cay – Chua xót !. Ôi bội bạc – Gian ác !… Cái điều mà lúc ấy, CHÚA GIÊSU khát hơn hết, đó là Sự Quan Tâm trong Tình Người. Thế mà, chỉ đổi lại là Sự Vô Tâm lạnh nhạt…

+ Trải qua biết bao triều đại, các vị vương quyền trị vì, luôn muốn tìm đến nguồn suối trường sinh… Họ mãi tìm, làm gì có thứ nước trường sinh nào, tồn tại trên thế gian này. Thế là họ khát, khi chết rồi họ vẫn khát. Họ sẽ không thể thỏa cơn khát, khi chưa tìm được ĐẤNG TOÀN NĂNG, để ban cho họ Nguồn Sống Vĩnh Cữu…. Còn chúng ta thì, đã được dành riêng, cả một Dòng Suối Mạch Trường Sinh, từ Thánh Huyết của CHÚA GIÊSU KITO ! ngay trên Thập Hình.

+ Trong hiện tại đời sống của ngày hôm nay. Nếu chúng ta, mang đến cho CHÚA ly nước, dù chỉ là ly nước lọc bình thường trong Đức Tin – trong Đức Bác Ái Yêu Thương, thông qua những hành động, với việc làm hàng ngày, của bản thân. Để làm cho CHÚA được vơi đi cơn khác trong Tâm Hồn. Thì mai này, cả một Nước Trời, THIÊN CHÚA sẽ trao ban cho chúng ta luôn mãi.

+ Lời CHÚA GIÊSU trên Thập Giá Tình Yêu ! Đã dạy chúng ta rằng : “” Hãy thỏa cơn khát Tâm Linh bằng Niềm Tin Xác Thực, dựa vào CHÚA GIÊSU KITO !. Hãy tìm kiếm Nước Trời trước đã. Vì chỉ có Nước THIÊN CHÚA, mới mang đến sự thỏa mãn mọi cơn khát.”””

(*) Phút giây ấy, CHÚA GIÊSU đã nhìn xuống và nói : “” Mọi sự đã hoàn tất “””
+ Chặn đường đầy chông gai, ngập tràn sự thống khổ. Những lần gục ngã khi lê vác Thập Giá, CHÚA GIÊSU đã nhiều lần gượng mình đứng lên, và kiên cường bước tiếp. Mọi công việc trên bước đường chinh phục Thập Giá, đã được hoàn tất trên Thập Hình CHÚA GIÊSU KITO !.

+ Trong đời sống chúng ta, rất nhiều lần gục ngã. Gục ngã về Tư Tưởng và Ý Trí – Niềm Tin và Sự Trung Thành – gục ngã về Tâm Hồn và Thể Xác… Bởi những sa ngã lỗi phạm trong đời. Eva đã gục ngã, vì sự sa ngã của Trái Cấm – với Lòng Kiêu Ngạo. Giu-Đa gục ngã, vì sự sa ngã – tham tiền của, mà đành tâm phản CHÚA GIÊSU – rồi bán CHÚA – Giao nộp CHÚA cho quân dữ…

+ Còn rất nhiều thứ sa ngã khác, như Tính Cao Ngạo Tự Phụ – Lòng Tham – Sắc Dục – Danh Vọng – Vinh Hoa Quyền Thế…. tất cả sẽ ghì lấy thân phận yếu hèn của con người. Sự cám dỗ lôi kéo ấy, sẽ khiến con người vấp phạm và sa ngã. Nếu thật sự đã sa ngã, và bị ngã gục. Thì có thể, sẽ không còn cơ hội, để bước tiếp, để hoàn thành mọi việc…
+ Vậy chúng ta, hãy Quyết Tâm từ bỏ, những thứ thuộc về tội lỗi, để gánh Thập Giá được nhẹ hơn. Để được hoàn tất, cuộc hành trình lữ thứ, của kiếp con người, trên dương thế này. Hãy Kiên Cường – Học và Sống theo CHÚA GIÊSU ! Vượt lên chính mình – Vượt qua mọi cám dỗ – vượt trên mọi thách đố.

+ Lời CHÚA GIÊSU trên Thập Giá Tình Yêu ! Đã dạy chúng ta : “” Hãy chọn con đường bước theo CHÚA GIÊSU đến cùng. Hãy Vững Lòng Tin – Luôn giữ Tấm Lòng Trung Kiên với THIÊN CHÚA !. “””

(*) Trước khi trút hơi thở, CHÚA GIÊSU đã dâng lên THIÊN CHÚA CHA rằng : ” Lạy CHA ! Con xin Phó Thác Linh Hồn Con trong Tay CHA ! “””. Thế đấy ! cho đến giây phút cuối của cuộc đời, CHÚA GIÊSU vẫn luôn dành lên CHÚA CHA. Sự Tuyệt Đối Trọn Niềm Tin với Sự Cậy Trông.

+ Đã bao lần ?! trong đời sống này, chúng ta biết đến Sự Tuyệt Đối Tin Tưởng – Cậy Trông và Phó Thác vào THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG ! Là ĐẤNG QUAN PHÒNG ???. Từ sâu thẩm nơi Tâm Hồn, chúng ta hãy nhìn nhận – hãy tự xét mình – để trung thực nhìn lại những việc làm thiếu xót – lỗi lầm sai phạm của bản thân. Chúng ta đã dành quá nhiều thời gian sống, theo ý riêng của bản thân mình. Chúng ta đã tự quyền và tự ý quyết định tất cả. Để rồi sai phạm vấp ngã và phải xa rời THIÊN CHÚA. Thế nên, xin hãy một lần, để THIÊN CHÚA Quyết Định mọi sự việc – Và Cứu Giúp chúng ta trong Đời Sống này.
+ Lời CHÚA GIÊSU trên Thập Giá Tình Yêu ! Đã dạy chúng ta : “” Hãy luôn Tin Tưởng – Cậy Trông – Và Phó Thác vào Đôi Tay Quyền Năng của THIÊN CHÚA TÌNH YÊU !. “””

Lạy CHÚA ! những Lời sau cuối trên Thập Giá của CHÚA GIÊSU. Chính là Tâm Tình mà CHÚA GIÊSU đã truyền ban cho chúng con. Lời Chúa Phá n Dạy, mang ý nghĩa với giá trị tuyệt vời. Tình Yêu Thương của CHÚA GIÊSU dành cho chúng con, là quá to lớn, không có gì có thể ví sánh. Con chỉ biết Quỳ Lạy – Cung Kính – Dâng Lời Cảm Tạ – Dâng Lời Ngợi Ca – Dâng Lời Chúc Tụng DANH THÁNH CHÚA VINH HIỂN MUÔN ĐỜI !.

Lạy CHÚA ! Xin cho con luôn Biết Lắng Nghe – Cảm Nhận – Thấu Hiểu – Học – Sống – và Thực Hành theo Lời Truyền Dạy trong Tâm Tình Yêu Thương, mà CHÚA GIÊSU luôn trao dành cho chúng con. Ôi hỡi ! ĐỨC GIÊSU KITO – Ngài là THIÊN CHÚA YÊU MẾN của chúng con. Amen !!!.