T2, 01 / 2019 8:34 Chiều | Đức Tin Jesus

Thánh lễ giỗ 16 năm ngày qua đời của Đức Cha Cố Giuse Vũ Duy Nhất (+11/12/1999) và 12 năm qua đời của Đức Ông Gioan Trần Văn Hiến Minh (+21/10/2003) được cử trọng thể sáng nay, thứ Sáu 11/12/2015 tại chính quê hương Sa Châu của các ngài trước sự hiện diện của 56 linh mục, quý nữ tu thuộc hội dòng Mến Thánh Giá và Thăm viếng cùng đông đảo người thân trong gia đình huyết tộc và giáo dân. Chính bầu khí quê hương và gia đình của thánh lễ cho phép người viết liên tưởng đến sự đóng góp của Đức Cha Cố Giuse và Đức Ông Gioan qua bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đối với giáo phận Bùi Chu đã mang lại một sức sống mới trong sự hồi sinh của giáo phận, mà dưới con mắt loài người khó có thể tin nổi. Tuy nhiên nếu chúng ta để ý một chút trong Kinh Thánh thì thấy rằng đây lại là cách thức mà Thiên Chúa hay thực hiện suốt chiều dài lịch sử cứu độ.

Tiêu biểu nhất là trường hợp của Giuse con Tổ Phụ Giacóp bị anh em mình do ganh tị đã bán sang Ai Cập. Tuy nhiên, chính Thiên Chúa đã biến đổi hành vi ghét ghen này của loài người thành cơ hội tốt để cứu toàn thể gia đình của Giuse khỏi nạn đ ói kém khủng khiếp. Cũng vậy, trong bối cảnh xã hội nhiễu nhương, Đức Ông Gioan cũng bị « bá n » vào miền Nam thời di cư để sau này gầy dựng cho cánh đồng giáo phận nhà một đội ngũ thợ gặt lành nghề bù đắp cho sự thiếu hụt vì trong khoảng thời gian rất dài giáo phận không được phép đào tạo linh mục : sau lễ truyền chức linh mục cho 29 tân chức vào ngày 08/12/1963 phải đợi đến mãi năm 1997 các giáo dân trong giáo phận mới chính thức được tham dự lễ truyền chức linh mục của 6 ứng viên của khóa đầu tiên được đào tạo tại Đại Chủng viện Hà Nội.

Ngoài bầu khí quê hương và gia đình, thánh lễ giỗ hôm nay được cử hành trong bầu khí Mùa Vọng khiến chúng ta có thể liên tưởng đến những nhân vật có mối liên hệ bà con họ hàng mà Thiên Chúa đã dùng để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Đó là trường hợp Đức Maria và người chị họ Êlisabeth : một người sinh hạ Đấng Cứu Thế và người còn lại sinh hạ đấng chuẩn bị đường cho Đấng Cứu Thế. Cũng vậy chính Thiên Chúa đã dùng hai người con của Sa Châu để lo lắng cho nhân sự của giáo phận Bùi Chu trong những thời khắc khó khăn của xã hội.

Quả vậy, các chủng sinh được Đức Cố Giám mục Giuse trao phó cho Đức Ông Gioan đa số đã trở thành linh mục : con số chính xác là 91. Nếu không tính các linh mục sau này đã gia nhập vào các dòng tu hay các giáo phận khác và một linh mục đã qu a đời, hiện nay con số chính thức thuộc về linh mục đoàn giáo phận Bùi Chu là 83 trong tổng số 193. Nếu không tính các linh mục đang nghỉ hưu hay những linh mục đang có sứ mệnh bên ngoài giáo phận, số linh mục nhập tịch giáo phận Bùi Chu đang làm mục vụ trong địa bàn giáo phận tại các giáo xứ, Đại Chủng Viện và Tòa Giám mục tính đến thời điểm hiện nay là Chu là 177, trong đó có 81 linh mục được Đức Ông Gioan đào tạo (chiếm đến gần 50%).

Nhìn lại những gì mà Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Nhất và Đức Ông Gioan Trần Văn Hiến Minh đã làm cho giáo phận Bùi Chu nói chung và các linh mục được chính các ngài quan tâm chăm sóc nói riêng, chúng ta được mời gọi cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban xuống trên giáo phận nhà qua sự quan phòng cách nhiệm màu của Người, đồng thời cũng là dịp tri ân các đấng các bậc tiền nhân đã vất vả chăm lo cho giáo phận. Xin Chúa đón nhận các người tôi tớ trung thành vào hưởng niềm vui Nước Trời đến muôn thuở muôn đời.