CN, 12 / 2017 6:31 Chiều | Đức Tin Jesus

“Đừng bao giờ chua cay, gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-Tô.” (Ep 4: 31-32)

Danh sách từ ngữ cần ghi nhớ:

Tha thứ: Từ bỏ sự cay đắng hay ganh ghét, tha lỗi, không nhớ đến món nợ.

Kết quả: Đem lại một mùa gặt hái phong nhiêu.

Tử tế: Đồng cảm, giúp ích, thông cảm.

Buồn sầu: Rất ưu phiền vì mất mát, thống khổ.

Cho phép: Cho một cơ hội, làm cho xảy ra.

Thống hối: Thay đổi tâm trí, quay sang một con đường khác.

1. Nói thêm về ba tôi:

Trước hết xin cho tôi nói kẻo tôi quên:

“Hãy ăn năn, tha thứ và nhìn Thần Khí chuyển động!”

Khi tôi còn nhỏ, ba tôi sờ mó tôi. Tôi đóng cửa trái tim và đóng cửa phòng. Từ đó, mối quan hệ của tôi đối với đàn ông trở nên lạnh lùng và chỉ có bề mặt thôi, rồi tôi ly dị và có những mối liên hệ không lành mạnh. Rất nhiều năm, tôi cầu nguyện để cho mối liên hệ giữa tôi và ba tôi được chữa lành.

Trong những giờ phút sau cùng của ba tôi, ông bị hôn mê. Tôi ngồi gần bên ba tôi và mời gọi Chúa để xin ơn chữa lành của Ngài. Một sự hiện diện thánh thiêng đến trong phòng, và ba tôi nói với tôi trong sự thinh lặng, linh hồn nói với linh hồn: “Ba xin lỗi con!”

Lời này đụng chạm tới một cô bé bị tổn thương, Linda, và tôi được chữa lành. Tôi mở rộng trái tim từ trong ra ngoài. Tôi dịu dàng nói với ba tôi:

“Ba ơi, con tha thứ cho ba!”

Ngày hôm sau, Chúa Giêsu đưa ba tôi lên Thiên Đàng. Bởi vì trong giây phút ấy, tôi có thể quên đi những đau khổ của sự mất mát và có thể yêu thương được. Và Chúa Thánh Thần di chuyển qua tôi bằng nhiều cách thức.

2. Dâng mọi sự lên Lòng Thương Xót Chúa:

Tha thứ là điều chính yếu đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi có ai làm cho bạn điều gì xấu xa, Chúa Giêsu có thể giúp đỡ bạn từ sự đau khổ đến sự chữa lành, nếu bạn cho phép Ngài làm điều ấy. Cho phép là chìa khóa. Mở cửa trái tim bạn và cho phép Ngài vào. Có khi trong đời sống ta, ta cần từ bỏ quá khứ để dâng lên Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta hãy đặt tương lai trong tay Ngài, và sống đơn sơ trong hiện tại. Hiện tại là món quà đặc biệt mà Chúa ban cho bạn. (Có người nói rằng đó là lý do mà từ ngữ hiện tại cũng giống như từ ngữ món quà. (Tiếng Anh đểu dùng từ ngữ “present” cả!)

3. Hãy cầu nguyện lên Chúa như sau:

Lạy Chúa, con muốn có sự thật của Chúa. Xin hãy đánh thức trái tim con để con được Chúa ban cho phép lạ là sự tha thứ. Xin Chúa ban đầy tràn tình yêu của Chúa cho trái tim con để những gì chìm sâu dưới đáy tim con sẽ được giải thoát. Nếu gia đình, gia tộc của con có một sự không tha thứ truyền kiếp, ganh ghét hay thành kiến, xin Chúa nhổ hết gốc rễ ấy đi ngay bây giờ. Con không muốn những gì không tốt di truyền.

Xin Chúa ban cho con ơn lành của Chúa để chấp nhận trọn vẹn tình yêu của Chúa và ban tình yêu của Ngài một cách quảng đại. Xin chỉ cho con một người mà con cần tha thứ. Giờ đây, con xin tha thứ cho người ấy bởi vì con muốn được mở tâm hồn cho Chúa. Con xin chịu trách nhiệm về cảm nghĩ của con trước hành động của người khác và con quyết định tha thứ và buông thả những sự đau đớn.

Xin Chúa chúc lành cho những kẻ thù khi họ làm điều dữ cho con còn hơn là khi họ đối xử tốt lành với con. Con sẵn sàng tiến tới để hòa giải khi Chúa hướng dẫn con.

Lạy Chúa, con lập một giao ước tha thứ cùng với Chúa. Con chọn để làm cho trái tim con mở ra để tha thứ những người khác và tha thứ cho chính con như Chúa đã tha thứ cho con. Con sẽ không sống mà không tha thứ. (Xin tiếp tục cầu nguyện bằng lời của bạn.) Con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu. Amen.

4. Lắng nghe Lời Chúa nói:

“Hỡi người phụ nữ phi thường, con gái của Ta ơi, tha thứ có một quyền lực bẻ gãy. Khi con nhìn lên Ta, Ta sẽ ban cho con sự trợ giúp mà con cần để trở nên một phụ nữ tha thứ. Các phép lạ lớn và nhỏ sẽ chảy qua đời sống con và qua các mối liên hệ. Con hãy đi qua con đường hẹp của quyền năng. Con hãy lên vùng trời cao với Ta nơi có không khí tươi mát và trong sạch. Hãy ăn năn, tha thứ và nhìn Thần Khí Ta chuyển động. Điều này không dễ dàng. Ta ban cho con Thánh Thần của Ta để làm những điều khó khăn. Ta thích ban cho con quyền năng.”

Bạn cảm thấy thế nào? Can đảm hơn không? Hy vọng hơn không? Mạnh mẽ hơn không?

5. Lời Chúa đánh thức trái tim bạn:

“34 Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.” (Lc 23:34)

“Trong Thánh Tử, nhờ Máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.” (Ep 1:7-8)

“13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.” (Col 3:13-14)

“25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11:25) “4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17:4)

“Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho an hem trong Đức Ki-Tô.” (Ep 4:32)

“Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!” (Ep 4:26-27)

“9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,


Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta,
và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.” (1 Ga 1:9)