T7, 05 / 2018 12:40 Sáng | Đức Tin Jesus

(Giải đáp của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm): Thưa cha, xin cha giải thích cho con về việc “ăn đồ cúng”.

Con là người Công giáo nhưng bên chồng là dân ngoại. Chồng con theo Đạo khi lập gia đình. Em gái chồng là người chuyên xem bói toán. Người đến xem bói thường mang theo trái cây để cúng, mà con cũng đã có ăn.

Vả lại mùa này là mùa bên dân ngoại cúng nhiều lắm, và con có ăn những của đó. Con là người Công giáo và hàng ngày con rước Mình Máu Thánh Chúa, mà con lại ăn những của đó thì con có xúc phạm đến Đền thờ Thiên Chúa trong người của con không?

Trả lời:

Xin chị hãy đọc đoạn Kinh Thánh 1 Cr 10, 14-22 mà Thánh Phaolô viết về tiệc cúng như sau:

“Anh em thân mến, hãy xa lá nh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết; anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói.

Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạThiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bá nh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?

Bởi vì chỉ có một tấm Bá nh, và tất cảchúng ta chia sẻ cùng một Bá nh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Anh em hãy coi Ít-ra-en xét theo huyết thống. Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những kẻ được chia lộc bàn thờ sao?

Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngẫu tượng là gì? Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa; mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ.

Ăn đồ cúng có phạm tội không
Ăn đồ cúng có phạm tội không

Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn Người sao?”

Ở đây Thánh Phaolô nói cho ta tại sao không nên ăn đồ cúng. Là bởi vì, khi người ta dâng đồ cúng, thì không phải dâng cho Chúa, mà dâng cho ma quỷ hay cho thần linh nào đó mà họ tin tưởng. Và khi đã dâng cho quỷ thần nào đó, thì của cúng đó thuộc về quỷ thần. Khi mình ăn của đã dâng cho quỷ thần đó, là mình hiệp thông, là ăn vào bàn tiệc của ma quỷ.

Thánh Phaolô nói tiếp: 1Cr 10,23-30

“Được phép làm mọi sự”; nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Được phép làm mọi sự”; nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng.

Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Tất cả những gì bán ngoài chợ, anh em cứ việc ăn, không cần phải đặt vấn đề lương tâm, bởi vì trái đất và muôn vật muôn loài trên trái đất đều là của Chúa.

Nếu có người ngoại nào mời anh em và anh em muốn đi, thì cứ ăn tất cả những gì người ta dọn cho anh em, không cần phải đặt vấn đề lương tâm. Nhưng nếu có người bảo: “Đây là của cúng”, thì anh em đừng ăn, vì người ấy -kẻ đã báo trước cho anh em- và vì vấn đề lương tâm.

Tôi không có ý nói lương tâm của anh em, nhưng lương tâm của người khác, bởi vì chẳng lẽ quyền tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét xử? Nếu tôi vừa tham dự, vừa tạ ơn Thiên Chúa, tại sao tôi lại bị khiển trách vì của ăn mà tôi tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho?

Nếu chúng ta là người có Đức tin mạnh mẽ, chúng ta nói của cúng thì kệ của cúng. Tôi có tin vào quỷ thần mà người ta tin đâu? Cho nên tôi ăn của cúng thì có sao đâu? Đức tin mạnh mẽ thì chẳng sao cả. Nhưng người khác không hẳn đã có Đức Tin mạnh mẽ như vậy. Và vì chuyện mình ăn uống, có thể làm cho Đức Tin của người ta bị lung lay. Mình làm một điều mà lương tâm mình ngay thẳng trước mặt Chúa, không thấy có tội lỗi gì, nhưng việc mình làm có thể gây gương xấu cho người khác.

Ví dụ có 1 ông Linh mục còn trẻ, đẹp trai. Giả như vì hoàn cảnh nào đó, ông ấy chở 1 cô gái trẻ nào đó. Lương tâm ông ấy ngay thẳng trước mặt Chúa. Nhưng hình ảnh ấy có thể gây scandal, gây hiểu lầm cho người khác. Linh mục không chỉ giữ cho mình mà còn phải giữ cho người khác. Vậy Linh mục không nên làm như vậy.

Đó là 2 lý do Người Công giáo không được ăn đồ cúng.

+Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Có những chuyện “được làm” nhưng “không nên làm” vì có thể gây hiểu lầm cho người khác.

Xin xem thêm: https://www.youtube.com/watch?v=B5-7P86yKoY

https://www.youtube.com/watch?v=iw8ML2hJY30