T6, 01 / 2019 9:38 Chiều | Đức Tin Jesus

Đời sống đặc biệt của đức Hồng y người Việt nam Phanxico Nguyễn Văn Thuận xứng đáng được mọi người biết đến, đặc biệt tình yêu vĩ đại của ngài đối với Thánh Thể. Bị cầm tù dưới chính thể cộng sản suốt 13 năm (trong đó có 9 năm biệt giam), vị linh mục đã làm thừa tác vụ cho mọi người trong suốt thời gian thử thách của ngài. Theo thầy Phó tế Greg Kandra viết, ngài Thuận được cho phép, “… một đặc ân: được viết thư gửi cho bạn bè ở ngoài tù. Mỗi lần như vậy, ngài thường yêu cầu họ gửi cho ngài cái mà ngài gọi là “thuốc chữa bệnh” cho ngài.

Họ hiểu ý của ngài. Họ gửi cho ngài những lọ thuốc ho đổ đầy rượu và những mẩu bánh nhỏ. Những người canh tù thông cảm đã lén cho ngài vài thanh gỗ nhỏ và sợi dây, và bằng những thứ đó ngài làm một thánh giá nhỏ, ngài giấu thánh giá trong cục xà phòng.

Ngài cấu giấu tất cả những thứ  này trong một hộp giấy các-tông. Hộp đó trở thành bàn thờ riêng của ngài. Hàng ngày lúc 3 giờ chiều, giờ  tử nạn của Chúa Ki-tô, ngài nhỏ vài giọt rượu vào trong lòng bàn tay của ngài, trộn lẫn với nước, để dâng Lễ.

Phép lạ lớn nhất trong lịch sử có thể đã diễn ra. Ô nhà tù chật hẹp trở nên đẹp đẽ và thánh thiêng như bất kỳ một thánh đường nào khác, một nơi thờ phụng vinh quang của Thiên Chúa.

Ngài đã làm như vậy trong suốt 13 năm.

Trong một diễn từ năm 2000, ngài Phạm Văn Thuận tuyên bố rằng ngài đã “ … gặp Đức Giê-su; Người làm tôi say sưa. Tôi đi theo Người – vì tôi yêu những khuyết điểm của Giê-su.” Có thể đọc diễn từ của ngài trong một trong những quyển sách của ngài, Chứng nhân Hy vọng.

Khuyết điểm thứ nhất: Chúa Giê-su không có bộ nhớ tốt

Trong cơn đau đớn cực độ trên thập giá, Chúa Giê-su nghe thấy tiếng nói của kẻ trộm bên tay phải của Người: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi..” (Lc 23:42) Nếu đó là tôi, tôi đã trả lời cho anh ta: “Tôi sẽ không quên anh nhưng anh phải trả giá cho những tội ác của anh bằng 20 năm trong lửa lu yện tội.”

Ngược lại, Chúa Giê-su nói, “Ngay hôm nay anh sẽ ở với ta trên thiên đàng.” Chúa Giê-su đã tha hết mọi tội của anh ta…

Người không chỉ tha thứ, Người tha thứ tất cả.

Khuyết điểm thứ hai: Chúa Giê-su không giỏi môn Toán

Nếu Chúa Giê-su làm bài thi môn toán chắc chắn ngài sẽ trượt. Một người chăn chiên có 100 con chiên; một con bị lạc. Không cần suy nghĩ, người chăn chiên bỏ đi tìm nó, để lại 99 con kia. Khi anh ta tìm thấy con chiên lạc, anh ta vác nó trên vai (Lc 15: 4-5). Với Chúa Giê-su, 1 bằng 99, có thể thậm chí còn hơn thế…

Khuyết điểm thứ ba: Chúa Giê-su không xuất sắc về môn lý luận

Một đêm kia một người phụ nữ có 10 đồng quan và bị mất 1 đồng, bà đốt đèn lên và đi tìm nó. Khi bà tìm được, bà mời hàng xóm lại và bảo họ, “Hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đánh mất.” (Lc 15:9). Nhưng cái tiệc mừng này có thể phí tổn nhiều hơn một đồng quan. Nó không hợp lý đối với chúng ta! Và còn nữa: “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

Khuyết điểm thứ tư: Chúa Giê-su liều quá

Một người có trách nhiệm quảng bá cho một công ty hay một nhà chính trị vận động tranh cử chuẩn bị một chương trình rất chặt chẽ bằng những lời hứa. Chúa Giê-su chỉ hứa những thử thách và b ách hại cho những ai đi theo Người. Ngài cảnh báo họ rằng “Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8:20)

Ngài sai các môn đệ ra đi trong sự túng thiếu, và chẳng có chương trình gì cả. Dường như họ chỉ có chỗ dựa duy nhất là Đấng Toàn Năng, hay điều gì khác.

Khuyết điểm thứ năm: Chúa Giê-su là người quản lý tài chính rất kém cỏi

Nếu Chúa Giê-su là giám đốc của một doanh nghiệp thì chắc công ty của Ngài nghèo mạt vì Ngài trả cùng mức lương cho người bắt đầu vào làm buổi sáng và người vào làm buổi chiều. Và Ngài cố tình làm điều này. “Cầm lấy phần của bạn mà đi đi; tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó … bạn ghen tức vì sự tốt bụng của tôi chăng?” (Mt 20: 14–15)

Đâu là nguyên nhân của những khuyết điểm này của Chúa Giê-su? Tình yêu. Vì Ngài là Thiên Chúa của lòng Thương Xót và Tình Yêu Nhập Thể, Tình yêu của Thiên Chúa (x. 1 Ga 4:16). Đây không phải là một tình yêu dựa trên lý trí, có sự tính toán và có điều kiện; đó là một tình yêu tặng ban, tình yêu phục vụ, tình yêu thấu hiểu và tha thứ, đến mức vô tận. Tới mức độ nào? Vô tận.

Những khuyết điểm của Chúa Giê-su, Đức Hồng y Thuận dạy, là con đường hạnh phúc.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 19/01/2017]