T2, 03 / 2018 11:57 Sáng | Đức Tin Jesus

Chúa bước lang thang, khắp nẻo đường

Con gặp thấy thế có đủ thương?

Hồi hộp Chúa bước tha hương

Nếu con gặp thấy có nhường áo, chăn.

Bước phấn khởi, mỗi lần dâng Lễ

Phần con lại đi trễ, lo ra

Ôi nhìn Chúa bước xót xa

Nhà Nguyện con lỡ bước ra chợ chiều

Bước thao thức Chúa tìm chiên lạc

Con vô tình, bội bạc thường xuyên

Vất vả Chúa bước truân chuyên

Phần con lười nhác lãng quên việc mình

Bước cô đơn, pháp đình trơ trọi

Con cứng lòng chẳng hỏi, sẻ chia

Bồn chồn, Chúa bước nặng nề

Còn con đứng đó chẳng hề quan tâm

Bước ê chề, Chúa đành câm nín

Con thờ ơ, bất tín bỏ đi

Bước yêu thương, Chúa ngại gì?

Mà con giả điếc chẳng thi hành lời

Bước thất bại, vì đời Chúa chết

Con bỏ rơi dẫu biết Ngài oan

Phục sinh-Chúa bước khải hoàn

Con tin nhưng chẳng chu toàn Chúa ơi

Bước khổng lồ, rảo bước đất trời

Bước liều mạng giúp người sửa sai

Xin cho con bước theo Ngài

Kiên tâm hướng tới ”Lâu đài diệu quang”.

P/s: Jos. Ant Lương Ân Thắng