Một cha dòng Phan sinh, một cha dòng Đa minh, và một cha dòng Tên vào tiệm hớt tóc …

Một câu chuyện hài hước khác về ba Dòng tu nằm trong số những dòng nổi tiếng của Công giáo.

Một cha dòng Phan sinh vào một tiệm hớt tóc để cắt tóc. Khi cha chuẩn bị trả tiền, người thợ hớt tóc nói rằng ông ta không tính tiền các vị tu sĩ. Cha Phan sinh trả lời rằng mặc dù nghèo và khiêm nhường nhưng cha vẫn có thể trả tiền hớt tóc, nhưng người thợ khăng khăng từ chối, và cuối cùng cha Phan sinh phải chấp nhận.

Ngày hôm sau trước cửa của tiệm hớt tóc có một giỏ bánh mì tươi từ vị linh mục dòng Phan sinh.

Vài ngày sau, một cha dòng Đa minh cũng vào cùng tiệm hớt tóc đó. Cũng như vậy, khi cha chuẩn bị trả tiền, người thợ nói với cha rằng truyền thống của ông là không tính tiền giới giáo sĩ. Cha dòng Đa minh tranh luận với người thợ rằng không có lý do nào để cắt tóc miễn phí, nhưng người thợ cứ khăng khăng và cuối cùng cha phải chấp nhận.

Ngày hôm sau, người thợ hớt tóc tìm thấy một bộ sách thần học của dòng Đa minh đặt trước cửa tiệm.

Sau đó vài hôm, một cha dòng Tên đến cùng tiệm hớt tóc và cạo râu. Khi cha chuẩn bị trả tiền, người thợ lại nói với cha giống như những gì đã nói với cha dòng Phan sinh và cha dòng Đa minh. Cha dòng Tên nói với ông thợ “Tôi là một nhà giáo, tôi không có nhiều tiền nhưng tôi vẫn có thể trả tiền hớt tóc.” Ông thợ một mực từ chối, và cuối cùng cha dòng Tên phải chấp nhận.

Ngày hôm sau, 10 thầy dòng Tên xếp hàng trước cửa tiệm hớt tóc.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận