T6, 03 / 2018 10:40 Sáng | Đức Tin Jesus

Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, cha xứ đang bận rộn với nhiều việc thì có bà cụ 90 tuổi vào xin xưng tội. Cha xứ rất mừng nhưng nhìn kĩ thì ra đây là bà cố của một thầy trong xứ, bà cố rất đạo đức, bà mới xưng tội đầu Tuần Thánh mà.

– Chào bà, bà có chuyện gì không an lòng hay sao?

– Dạ thưa cha, bằng này tuổi đầu rồi mà con còn đánh mất chay cha ạ. Nên con xin được xưng tội ạ.

– Bà 90 tuổi rồi không cần phải ăn chay kiêng thịt đâu. – cha xứ ôn tồn khuyên bảo.

– Con bằng này tuổi đầu mà không giữ chay cẩn thận thì con cháu con nó hư hết ạ!

– Nhưng mà bà cụ bảo mất chay như thế nào mà xin xưng tội. – cha xứ hỏi

– Chuyện là thế này cha ạ! Chỉ còn mười phút nữa là hết ngày thứ Sáu Tuần Thánh mà con xỉa răng lại có nguyên một miếng thịt nhỏ trong kẽ răng, con nuốt tửng, vừa nuốt xong thì con mới nhớ ra là ngày ăn chay kiêng thịt ạ… vậy mới khổ chứ cha…

– Cha xứ …!?