T3, 05 / 2018 6:26 Chiều | Đức Tin Jesus

Có người nói: “ĐẠO NÀO CHẲNG LÀ ĐẠO? ĐẠO NÀO CŨNG TỐT CẢ. ĐẠO NÀO CŨNG DẠY ĂN NGAY Ở LÀNH”.

Điều đó rất Đúng nhưng chưa Đủ !

Mẹ hát con thường khen hay. Ai cũng cho Tôn Giáo của mình là tuyệt vời Nhất.

Nhưng có nhiều thứ chỉ có Đạo Công giáo mới có.

Vô tri bất mộ- không biết thì không mến.

Tôi đã, đang và sẽ chỉ chọn Đạo Công giáo. Và tôi luôn hân hoan hãnh diện, sung sướng mãn nguyện, vinh dự tự hào về sự lựa chọn sáng suốt của mình. Vì tôi luôn biết tôi tin vào ai.

NHỮNG THỨ CHỈ CÓ ĐẠO CÔNG GIÁO MỚI CÓ:

THỨ NHẤT: ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO DO CHÍNH ÔNG TRỜI- THƯỢNG ĐẾ THIẾT LẬP

Đa số các Đạo khác do phàm nhân, người trần mắt thịt thiết lập. Còn Đạo Công Giáo có nguồn gốc, nền tảng, xuất thân từ dân Do thái, dân riêng của Chúa, được chính Thiên Chúa tuyển chọn và thiết lập. Rồi sau đó được hoàn thiện bởi chính Con Thượng Đế- Con Thiên Chúa là Đức Giêsu. Ngài được sai đến để cứu chuộc con người và thiết lập ra Đạo Công Giáo- Đạo Tình Yêu Thương. Đạo này cũng được chính Thiên Chúa trực tiếp dạy bảo bằng những trang Kinh Thánh kinh điển và hằng sống. Cụ thể là 10 điều Răn, phúc thật Tám mối…

THỨ HAI: ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO DUY NHẤT ĐƯỢC PHÉP GỌI ÔNG TRỜI- THƯỢNG ĐẾ LÀ CHA.

Đúng như vậy. Khi Chúa Giêsu dạy các Môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời… Ngài đã mạc khải cho mọi người biết Thiên Chúa là Cha rất mực gần gũi thân thương và mọi người là anh chị em của nhau, cùng có chung 1 Cha trên trời. Như vậy, tất cả người Công giáo là con Ông Trời, là Thiên Tử. Phàm nhân thành thần linh.

THỨ BA: ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

Đạo Công giáo dạy Yêu thương hết thảy mọi người, yêu cả kẻ thù ghét. Chúa Giêsu còn dạy người Công giáo chúc lành và cầu nguyện liên lỉ cho kẻ nguyền rủa, thậm chí làm hại mình, giết hại mình. Vì trả thù chỉ làm cho con người thêm đau khổ. Đạo Công giáo không hủy diệt mà cảm hóa tội nhân. Đạo Công giáo ghét tội nhưng không ghét kẻ có Tội. Người Công giáo chỉ là Công giáo khi họ thực sự có trái tim tràn ngập tình yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Ngài còn phán: Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Chính Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho các Môn đệ, và giờ hấp hối trên Thánh giá, Ngài đã van xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết hại mình.

THỨ TƯ: ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO CÓ CHÍNH CON ÔNG TRỜI- THƯỢNG ĐẾ LÀM MẪU GƯƠNG.

Chính Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa. Ngài đã xuống cứu chuộc và mạc khải lời dạy của Thiên Chúa. Chính Ngài đã làm gương về sự nghèo khó, từ bỏ, phục vụ, khiêm nhường, sám hối, yêu thương, tha thứ. Ngài không nói xuông cho vui tai, mà chính Ngài đã nói và thực hiện tất cả những gì mà miệng Ngài phán ra. Ai muốn theo Ngài thì phải làm theo việc Ngài đã làm, nói theo lời Ngài đã nói. Chỉ có như vậy ta mới được gần Chúa.

THỨ NĂM: ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO DẠY BÁO HIẾU ÔNG BÀ CHA MẸ TỔ TIÊN HÀNG NGÀY.

Chữ Hiếu vô cùng quan trọng. Nó được chính Thiên Chúa quy chiếu thành một điều Răn. Trong mười điều răn, điều thứ Tư Chúa truyền phải THẢO KÍNH CHA MẸ. Ba điều đầu tiên quy về Thiên Chúa, thì ngay điều thứ Tư đã quy về Cha Mẹ. Cha mẹ tổ tiên đi liền ngay sau Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa thì không thể có ông bà cha mẹ. Không có ông bà cha mẹ thì không thể có mình. Nên Đạo Công giáo không bao giờ được phép bỏ tổ tiên, mà họ luôn nhớ đến tổ tiên trong những giờ cầu nguyện và tất cả các Thánh lễ hàng ngày.

THỨ SÁU: ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO YÊU CẦU HÔN NHÂN LUÔN ĐƠN NHẤT & BẤT KHẢ PHÂN LY

Hôn nhân là 1 Bí tích được chúc phúc từ thuở tạo thiên lập địa và được phối hợp bởi chính Thiên Chúa. Gia đình chính là hình ảnh Ba ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần. Hôn nhân Công giáo luôn tự do, nhưng chỉ 1 vợ 1 chồng và nên Một với nhau cho đến chết. Hôn nhân Công giáo luôn đơn nhất và bất khả phân ly. Ai không tuân theo là tự tách ra khỏi luật của Chúa và không bao giờ được phép làm Lễ cưới lần 2 trong nhà thờ, trừ khi vợ hoặc chồng qua đời. Chính vì thế mà xã hội bớt phần lộn xộn, hỗn loạn và con cái được giáo dục cách đầy đủ, trọn vẹn hơn.

THỨ BẢY: ĐẠO CÔNG GIÁO LUÔN DANG RỘNG VÒNG TAY ĐÓN TỘI NHÂN BI ĐÁT NHẤT VÀ THẬM CHÍ BAN CHỨC VỤ CAO NHẤT.

Dù bạn có phạm tội nặng mấy đi nữa, nhưng nếu bạn thành khẩn khóc lóc sám hối và quyết tâm sửa chữa sai lầm, thì Thiên Chúa sẽ quên hết và tha hết tội của bạn, thậm chí còn trao ban chức vụ vô cùng cao sang. Như Thánh Phêrô chối Chúa đến 3 lần mà vẫn được làm Giáo hoàng đầu tiên. Tên trộm cả đời ăn trộm nhưng nhờ thật lòng ăn năn sám hối, đã được chính Chúa Giê-su phong Thánh và cho vào thẳng Thiên đàng chỉ ngay sau 1 phút theo Đạo.

THỨ TÁM: ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO CÓ CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN VỚI MÌNH

Bí tích Thánh Thể chính là Chúa Giêsu hiện diện. Ngài nuôi sống, chia sẻ vui buồn và luôn lắng nghe con người. Ngài ở cùng con người mọi ngày cho đến tận thế. Đạo Công giáo có 7 Bí Tích, dấu chỉ sự hiện diện của Chúa với họ.

THỨ CHÍN: ĐẠO CÔNG GIÁO CÓ MẸ MARIA LÀM MẸ MÌNH

Đức Mẹ luôn yêu thương, lo lắng, hiện diện, chở che, phù giúp, dạy bảo người Công giáo. Những lúc nguy nan, khốn khó, Mẹ đã hiện ra khắp nơi để ban thông điệp cho con người: Hãy ăn năn Sám hối, hãy cải thiện đời sống và hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Rất nhiều người lương cũng như Giáo nhờ mau mắn vâng nghe lời Mẹ, đã được những ơn lạ chữa bệnh phần xác và những ơn lạ cải thiện phần hồn để lo tìm về hạnh phúc đời sau.

THỨ MƯỜI: ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN

Các nghi thức là duy nhất và thống nhất trên toàn thế giới, một Chúa, một Đức Tin, một Phép Rửa, có hệ thống chặt chẽ và được điều hành bởi Đức Giáo hoàng. Công giáo là tôn giáo chung, phổ quát cho mọi chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, chế độ, quốc gia. Ai cũng có thể gia nhập Đạo. Đạo này luôn dựa trên nền tảng các Thánh truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đạo Công giáo kêu gọi thánh thiện như Cha trên trời là Đấng thánh thiện. Đạo Công giáo chỉ có 1 đoàn chiên theo 1 Chúa chiên.

THỨ MƯỜI MỘT: ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO DẠY TỪ BỎ CÁI TÔI KIÊU NGẠO

Ai muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá hàng ngày mà theo. Càng làm lớn càng phải phục vụ. Càng làm lớn càng phải khiêm nhường. Càng làm lớn càng phải làm gương. Có tâm hồn trẻ thơ mới được vào Thiên đàng. Lãnh đạo đích thực là lãnh đạo có tâm hồn đơn sơ, chân thành, hi sinh, quên mình, sám hối, phó thác, khiêm nhường, yêu thương, phục vụ. Lãnh đạo Công giáo chinh phục lòng người bằng trái tim, bằng việc làm, chứ không phải bằng quyền lực và lời nói xuông.

THỨ MƯỜI HAI: ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO ĐƯỢC NẾM HƯỞNG HẠNH PHÚC THIÊN ĐÀNG NGAY TẠI THẾ GIAN

Khi ta sạch tội, tâm hồn trong trắng, ta có thể được nhìn thấy Chúa và được Chúa tỏ mình ra. Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Khi Ta rước Mình Máu Thánh Chúa, ta được nếm hưởng lương thực hạnh phúc Thiên đàng ngay tại thế gian.

Dù sống ở thế gian có đau khổ mấy đi nữa, người công giáo luôn có Chúa đồng hành, hướng dẫn, chỉ bảo đến bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu là Thiên đàng mai sau.

Đạo Công giáo luôn sống trong công lý, kỷ luật, sự thật, bình đẳng, công bằng, nhân ái, dịu ngọt, đại đồng, khách quan, tự do, dân chủ, niềm tin, hòa bình, tha thứ, bình an, thanh thản, trượng phu, văn minh, linh thiêng…

Trên đây là những điều nổi bật nhất. Còn rất nhiều điều khác nữa.

BẤT CỨ Ở ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG, YÊU MẾN THIÊN CHÚA VÀ XÓT THƯƠNG NGƯỜI, THÌ Ở NƠI ĐÓ CÓ THIÊN CHÚA NGỰ TRỊ.

Nếu chúng ta không biết yêu thương thực sự, yêu thương cả kẻ làm hại mình, thì chúng ta vẫn chưa xứng đáng được gọi là 1 người Công giáo đích thực, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Nếu theo Đạo, mà con tim chúng ta không reo lên vì sung sướng ngất ngây, thì chúng ta vẫn chưa phải là một người Công giáo đích thực.

Người Công giáo chỉ là Công giáo khi họ thực sự có trái tim tràn ngập tình yêu thương.

CHÚNG TA HÃNH DIỆN LÀ MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO.

CHÚNG TA VINH DỰ CÓ THIÊN CHÚA LÀ CHA.

Nhưng chúng ta vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.

Không có ơn Chúa giúp, chúng ta không thể làm gì được.

Không khiêm nhường sám hối cầu nguyện, thì không thể có Ơn Chúa.

Lạy Chúa, Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Lạy Chúa, ngay từ buổi sớm mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Amen.

Giuse Kích