T2, 11 / 2017 6:10 Chiều | Đức Tin Jesus

Lạy Chúa, Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con.   Xin cho con luôn biết chân thành hiến dâng.

Bên Ấn Độ có một ông vua muốn dâng lễ vật cho thần thánh hầu xin ơn xuống cho toàn dân.

Để mọi người có dịp góp phần, đức vua bèn truyền lệnh xây một bồn đựng rất lớn. Sau đó, mọi người sẽ đóng góp sữa bò làm lễ vật. Toàn dân hoan nghênh mệnh lệnh của vua và hứa sẽ đóng góp.

Mấy lần đầu, dân chúng phấn khởi dâng hiến, và hình như các vị thần rất hài lòng vì của lễ. Nhưng một lần kia, công việc đã không tiến hành như thường lệ. Không ai bảo ai, muôn người như một đều tự chấp nhận một sự lừa dối. Họ lý luận một cách đơn giản: ai cũng đem đóng góp sữa và bồn đựng rất lớn, vậy nếu tôi đem nước thế sữa cũng chẳng ai khám phá ra được.

Nghĩ sao làm vậy, khi mọi người dã làm xong thủ tục đóng góp sữa bò, nhà vua tiến gần đến bồn sữa để làm phép dâng cúng… Nét mặt Ngài đổi sắc, các cận thần cũng thế. Trước mặt họ, bồn sữa không có sữa chỉ toàn là nước lạnh

Chắc chúng ta muốn biết phản ứng của vị vua: ngài sẽ thịnh nộ toàn dân và kiếm cách trừng phạt họ chăng? Hay hành động của dân khiến vua kiểm điểm lại cách cai trị của mình? Một điều hiển nhiên là dân đã tỏ ý bất tuân, họ đã tuân lệnh một cách bó buộc, họ đã chu toàn bổn phận công dân theo hình thức, họ đã đóng góp nhưng họ đã đánh tráo lễ vật. Hành động của họ chứng tỏ sự bất mãn không phục tùng họ đã không tự do dâng hiến.

Câu chuyện này nhắc lại cho chúng ta câu chuyện của hai vợ chồng Ananya và Saphira trong sách Công vụ tông đồ đoạn 5, câu 1-11. Hai vợ chồng đã bán một thửa đất, và khấu trừ giấu đi một phần giá cả, rồi đem một phần nào đó đặt dưới chân các tông đồ. Sau khi nghe thánh Phêrô quở trách, hai vợ chồng đã ngã lăn ra và tắt thở.

Người Kitô hữu không thể dối lòng, chúng ta tin là Chúa nhìn thấu mọi sự, và Ngài hiện diện khắp nơi. Có thể dấu con mắt phàm trần nhưng không qua mặt được Thiên Chúa. Đồng thời, Chúa cũng thấu rõ mọi hy sinh chúng ta chịu vì danh Chúa, và Ngài sẽ thưởng công cho chúng ta còn hơn lòng chúng ta mong đợi: “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6,4).

Lạy Chúa, Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con. Xin cho con luôn biết chân thành hiến dâng.

Xin Chúa đừng chấp tính hời hợt, nhẹ dạ của con. Nếu vì yếu đuối, con xa cách Chúa, xin Chúa đừng bao giờ từ bỏ con. Xin Chúa luôn là Vua cai trị lòng con. Amen.

Trích trong cuốn: “Như lòng Chúa khoan dung” – Thiên Phúc