" /> Lời Nhắn Nhủ Của Mẹ
Home » Sống Đạo » Lời Nhắn Nhủ Của Mẹ
thơ về Đức Mẹ Maria
thơ về Đức Mẹ Maria

Lời Nhắn Nhủ Của Mẹ

1. Các con hãy LẦN HẠT MÂN CÔI hàng ngày để xin ơn hoà bình cho thế giới.

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.5.1917)

2. Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ.

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.6.1917)

3. HÃY HY SINH cầu cho các tội nhân và đọc: “Lạy Chúa Giêsu, vì lòng mến Chúa, để cầu cho tội nhân hối cải và để đền tạ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ.

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.7.1917)

4. HÃY LẦN HẠT MÂN CÔI hàng ngày để tôn kính Đức Mẹ, xin ơn hoà bình cho thế giới, vì chỉ có mình Đức Mẹ xin được ơn này.

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.7.1917)

5. Các con đã thấy hỏa ngục, nơi các tội nhân khốn nạn rơi vào. Để cứu vớt các tội nhân, Chúa muốn thiết lập LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ.

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.7.1917)

6. Nếu LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ được thiết lập trên thế giới, nhiều tội nhân sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có hoà bình. 

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.7.1917)

7. Hãy năng rước lễ ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ các thứ Bảy đầu tháng để xin ơn hoà bình cho thế giới.

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.7.1917)

8. Sau cùng TRÁI TIM ĐỨC MẸ SẼ THẮNG, Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho Mẹ, nước này sẽ trở lại, và thế giới sẽ được bình an một thời kỳ.

 (Lời Đức Mẹ Fatima 13.7.1917)

9. KHI ĐỌC KINH MÂN CÔI, sau mỗi chục, các con hãy đọc: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là các linh hồn cần Chúa thương xót hơn”…

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.7.1917)

10. HÃY CẦU NGUYỆN, cầu nguyện rất nhiều và hy sinh cho tội nhân. Nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không ai cầu nguyện và hy sinh cho họ.

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.8.1917)

11. Hãy tiếp tục đọc KINH MÂN CÔI để cầu cho chiến tranh chóng chấm dứt.

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.9.1917)

12. “Ta là Đức Mẹ Mân côi”, hãy tiếp tục LẦN HẠT HÀNG NGÀY

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.10.1917)

13. ĐỪNG XÚC PHẠM đến Chúa nữa, Chúa đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi.

(Lời Đức Mẹ Fatima 13.10.1917)

14. Tội làm cho người ta hư mất nhiều là tội xác thịt. Đừng cứng lòng, nhưng HÃY ĂN NĂN.

 (Đức Mẹ phán với Giaxinta 1917)

15. Hãy cảm thương TRÁI TIM ĐỨC MẸ bị gai bao bọc vì tội vô ơn của loài người. Không có ai nhổ gai được, nếu không làm việc đền tạ.

(Đức Mẹ phán với Luxia 10.12.1925)

16. TRÁI TIM ĐỨC MẸ bị gai đâm thâu vì tội phạm thượng và vô ơn của loài người. Ít là con hãy yên ủi Trái Tim Mẹ.

(Đức Mẹ phán với Lucia 10.12.1925)
 
17. Mẹ hứa ban mọi ơn cần để rỗi linh hồn cho những ai xưng tội, Rước lễ, và đọc 5 chục KINH MÂN CÔI với Mẹ, trong 5 thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, có ý ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ. 

(Đức Mẹ phán với Lucia 10.12.1925)

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *