T7, 05 / 2018 7:02 Chiều | Đức Tin Jesus

Hơn 20 năm qua hiện ra ở Medjugorje (Mễ Du) – Nam Tư, Ðức Mẹ đã ban nhiều thông điệp cho các thị nhân để gởi cho nhân loại. Ðức Mẹ nói nhiều đến việc ăn chay và cầu nguyện bằng trái tim. Qua mọi thế hệ, Mẹ luôn có mặt khi những người con yêu thương của Mẹ gặp những thử thách, gian truân. Mẹ luôn có mặt để soi đường giúp nhân loại trở về làm hòa với Thiên Chúa. Thế giới hôm nay cần nhiều ăn chay và cầu nguyện để có một nền hòa bình thật sự. Ðây là những lời Ðức Mẹ Mễ Du mời gọi và nói về việc ăn chay và cầu nguyện:

1. Ăn chay chặn đứng được chiến tranh – thông điệp 21/7/1982

2. Ăn chay có thể đình chỉ được những định luật của thiên nhiên – thông điệp 21/7/1982

3. Ăn chay giảm đi những hình phạt từ Thiên Chúa – thông điệp 16/11/1982

4. Ăn chay là một “khí giới”, một vũ khí với sức mạnh lớn lao để đánh bại Satan (ngay cả sức mạnh năng lượng nguyên tử không thể so sánh với ăn chay. Năng lượng nguyên tử không có sức mạnh chiến thắng được Satan) – thông điệp 25/6/1992

5. Bá nh mì và nước lã là cách ăn chay tốt nhất – thông điệp 21/7/1982

6. Ðể có được sức mạnh, ăn chay phải được thực hành bằng trái tim – thông điệp 20/9/1984

7. Qua ăn chay, toàn thể chương trình của Ðức Mẹ, do chính Thiên Chúa đã hoạch định trong chương trình cứu độ thế giới vào thời gian đặc biệt này, sẽ được hoàn thành – thông điệp 26/9/1985

8. Bằng cách dâng những ăn chay của chúng ta lên Ðức Mẹ, nó sẽ buộc Satan không thể cám dỗ chúng ta làm sự dữ và đuổi Satan xa khỏi chúng ta – thông điệp 4/9/1986

9. Ăn chay thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi tội lỗi quá khứ. (Qua việc xưng tội, những tội lỗi của quá khứ được tha, nhưng sự chữa lành khỏi thói hư tật xấu và những tiềm thức lâu dài mà Satan xử dụng chống lại chúng ta, hầu dẫn chúng ta trở lại con đường tội lỗi cần có sự thanh tẩy) – thông điệp 4/12/1986

10. Ăn chay đi đôi với cầu nguyện sẽ đạt được tất cả những gì chúng ta cầu xin (ngoại trừ điều gì trái luật) – thông điệp 29/10/1983

11. An chay thánh hóa chúng ta đễ lãnh nhận Chúa Thánh Thần – thông điệp 4/11/1983

12. Sự khiêm nhường là hoa quả của ăn chay khi đi đôi với cầu nguyện – thông điệp 10/2/1984

13. Việc ăn chay hiện thời trong Giáo hội không được đầy đủ. Ðức Mẹ ước mong điều này được thay đổi. Ðức Mẹ nói ăn chay đã bị quên lãng trong hơn một phần tư thế kỷ vừa qua trong giáo hội Công giáo – thông điệp 5/1984.

14. Ăn chay là một yếu tố giữ Satan khỏi chiến thắng được chúng ta. Ðức tin và cầu nguyện là hai yếu tố khác – thông điệp 16/11/1981. Chúng ta lần lượt chiến thắng Satan. Những khí giới để làm điều này là ăn chay đi đôi với cầu nguyện – thông điệp 25/6/1992

15. Satan giận dữ chống lại những ai ăn chay và hoán cải – thông điệp 16/6/1983

16. Ăn chay cho bệnh nhân có thể chữa lành họ song song với đức tin và cầu nguyện – thông điệp 26/11/1981

17. Ăn chay song song với cầu nguyện được dâng lên như là một phương tiện bởi Ðức Mẹ để chặn đứng những sự tranh luận trong hàng linh mục thánh thiện.

18. Ăn chay sẽ mang triều đại Thiên Chúa đến giữa chúng ta – thông điệp 14/3/1984

19. Ăn chay làm Ðức Mẹ vui lòng – thông điệp 5/8/1984

20. Ăn chay sẽ làm cho lời cầu nguyện thêm mạnh mẽ – thông điệp 25/1/1984

21. Ðức Mẹ sẽ làm hữu ích tối đa từ việc ăn chay của chúng ta. Ðức Mẹ muốn chúng ta dâng Mẹ sự ăn chay để Mẹ dùng những điều này theo thánh ý của Thiên Chúa – thông điệp 24/9/1982.

22. Ăn chay đi đôi với cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện cộng đồng, sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của Satan trong việc phá vỡ hôn nhân, tạo nên những chia rẽ trong hàng linh mục, và sẽ đè bẹp Satan trong kế hoạch của chúng gây sự ám ảnh và giết người trong xã hội hôm nay mà Ðức Mẹ nói rằng Satan có trách nhiệm trong việc này – thông điệp 26/12/1982

23. Ðể nhận một ân sủng từ Thiên Chúa, điều tốt nhất là đừng cho ai biết các con đang ăn chay – thông điệp 28/1/1987

24. Các con hãy ăn chay với lòng biết ơn (Thiên Chúa) – thông điệp 20/9/1984

25. Ăn chay phải được khuyến khích nơi những người khác – thông điệp 22/2/1988

26. Ðức Mẹ nói với chúng ta, hãy ăn chay để chuẩn bị cho ngày quang lâm của Chúa Giêsu – thông điệp 25/11/1996

27. Bằng cách ăn chay và cầu nguyện, chứng tỏ rằng các con thuộc về Mẹ và sống theo lời Mẹ – thông điệp 25/4/1999

28. Ai cầu nguyện thì chẳng sợ chi về tương lai, và ai ăn chay chẳng sợ chi về ma quỷ – thông điệp 25/1/2001

29. Hãy cầu nguyện và ăn chay, để Thiên Chúa ban cho các con hòa bình – thông điệp 25/9/2001

30. Chỉ có cầu nguyện và ăn chay mới có thể ngăn chặn được chiến tranh – thông điệp 25/2/2003

Lời Nguyện:

Lạy Mẹ, Xin Mẹ giúp chúng con biết ăn chay và hoán cải đời sống để ơn Chúa đổ tràn trên chúng con bằng những ân sủng của Thánh Thần. Chính nhờ việc ăn chay và cầu nguyện mà chúng con có sức mạnh để canh tân đời sống tinh thần, đời sống gia đình chúng con. Khi ăn chay giúp chúng con chiến thắng được con người xác thịt, tìm lại chính mình, từ bỏ được đam mê, tội lỗi. Sự khiêm nhường và lòng biết ơn trong ăn chay và cầu nguyện làm đẹp lòng Thiên Chúa và Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con có sức mạnh để ăn chay vì chúng con yếu đuối, thèm muốn ăn uống, và say mê dục vọng.

– Xin giúp trí óc chúng con tránh suy nghĩ những điều xấu, mơ tưởng vinh hoa phú quý, thú vui, nhưng biết sống và suy niệm Lời Chúa;

– Xin giúp đôi mắt chúng con tránh xa những thèm muốn xác thịt, của cải mà biết nhìn mọi sự với tâm tình cảm tạ, chúc tụng vẻ đẹp, kỳ công của Chúa làm ra;

– Xin giúp trái tim chúng con biết tha thứ, quên hận thù, quên ganh tị nhưng thêm lòng yêu thương và khiêm nhường;

– Xin giúp miệng lưỡi chúng con biết nói điều tốt, biết ca tụng Chúa, đọc Lời Chúa, ước muốn rước Mình Máu Thánh Chúa, bớt nói xấu, chửi rủa, dèm pha;

-Xin giúp đôi tay chúng con biết bố thí cho kẻ nghèo, cho đi tình thương yêu, vật chất, biết bắt tay làm hòa với anh em;

– Xin giúp đôi chân chúng con biết đến thăm viếng kẻ tù đày, người bệnh tật, an uỉ người hoạn nạn, đến viếng nhà Chúa, đến trò chuyện với Thánh Thể, biết dừng lại trước ngõ cửa tội lỗi và cạm bẫy của ma quỷ;

Amen! Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ! Mẹ yêu dấu của con!