T4, 03 / 2018 5:35 Chiều | Đức Tin Jesus

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tội lỗi là một thực tế. Tội lỗi tồn tại và sẽ còn tiếp tục tồn tại cho đến khi Chúa Kitô Quang Lâm

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, trong thời buổi hỗn loạn này, Mẹ hết sức đau lòng khi nhân loại nổi lên chống lại Thiên Chúa bằng biết bao nhiêu cách thức khác nhau.

Nhân loại khắp nơi trên thế giới đang khinh thường Lề Luật của Thiên Chúa, vì người ta không còn nhìn nhận tội lỗi như là điều sai trái nữa. Thay vào đó, người ta tìm mọi dịp để biện minh cho tội lỗi, vì thế nhân loại không còn có thể phân biệt được giữa những điều đúng đắn và những điều sai trái. Khi các con đón nhận tội lỗi dưới tất cả mọi hình thức và tuyên bố là tội lỗi không gây ra hậu quả gì, thì các con sẽ không bao giờ cảm thấy mãn nguyện. Một khi người ta coi tội lỗi chỉ là sai sót của con người, thì điều này sẽ dẫn đến những tội lỗi khủng khiếp hơn và nghiêm trọng hơn cho đến khi, cuối cùng, tội lỗi dẫn đến tình trạng tăm tối và khiến cho người ta xa lìa Thiên Chúa. Điều này sẽ tạo ra một sự trống rỗng trong linh hồn các con và gây ra một tình trạng khốn khổ mà các con khó có thể thoát ra được.

Tình trạng tăm tối đến từ tà khí của sự dữ. Ánh Sáng đến từ Thiên Chúa. Tội lỗi gây ra tình trạng tăm tối và nếu các con không nhìn nhận tội lỗi và không xưng thú tội, thì tội lỗi sẽ gia tăng và trở nên nghiêm trọng cho đến khi tội lỗi trói buộc linh hồn. Không một sự gì trên thế giới này có thể mang lại cho linh hồn sự an ủi mà linh hồn hết sức khao khát. Chỉ có sự giao hòa giữa linh hồn với Thiên Chúa mới có thể giải thoát linh hồn ấy khỏi sự trói buộc.

Tội lỗi là một thực tế. Tội lỗi tồn tại và sẽ còn tiếp tục tồn tại cho đến khi Chúa Kitô Quang Lâm. Những con cái của Thiên Chúa vốn hiểu biết Mười Điều Răn mà Người đã đặt ra, sẽ biết được rằng con người phải luôn xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ khi họ phạm tội. Không có gì là hệ trọng khi con người liên tục chạy đến với Thiên Chúa và xin Ơn tha thứ của Người, vì đây là cách thức duy nhất để con người sống kết hiệp với Thiên Chúa. Bằng cách này, các con sẽ lãnh nhận nhiều Ân Sủng và các con sẽ trở nên vững vàng hơn và được sống trong Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Con người phải nhìn nhận sự yếu đuối của mình vì sự tồn tại của tội lỗi. Con người phải nhìn nhận rằng tội lỗi có thể khiến cho con người hết sức xa cách Thiên Chúa. Khi con người không nhìn nhận thực tế này, thì họ muốn nói rằng con người ngang hàng với Thiên Chúa. Khi sống mà không tin có sự tồn tại của tội lỗi, thì con người không thể phụng sự Thiên Chúa. Chính khi ấy sự xa cách giữa các linh hồn và Đấng Tạo Hóa của họ trở nên sâu sắc hơn cho đến khi không còn mối dây liên kết nào giữa con người và Thiên Chúa.

Mong muốn của Satan chính là cướp đi nhiều linh hồn và ngăn cản họ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Chỉ khi nào con người nhìn nhận tầm quan trọng của việc đón nhận Lề Luật của Thiên Chúa, thì con người mới không chối bỏ Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth