T6, 06 / 2018 6:01 Chiều | Đức Tin Jesus

Đầu tháng này, một giám mục Công giáo đã đưa ra lời khuyên cho các sinh viên tốt nghiệp gần đây của trường Saint Thomas Aquinas College, thúc giục họ “không chính xác” trong một thời đại mà mọi người cần “không gian an toàn” và “tủ lạnh”.

Giám mục Robert C. Morlino của Giáo phận Madison, Wisconsin đã đưa ra lời khuyên của ông trong lễ khởi công lần thứ 44 cho các sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Saint Thomas Aquinas ở Santa Paula, California. Trong bài phát biểu của mình, ông kêu gọi sinh viên tốt nghiệp là “tiếng nói của lý do được nghe trong văn hóa của chúng tôi” giữa “bóng tối của thế giới chúng ta.”

Đức Giám Mục Morlino nói về văn hóa của hầu hết các trường đại học ở Hoa Kỳ và thế giới ngày nay, gọi họ là “những nơi hô~n lo,ạn và chi’nh trị,” nhưng không sợ ha~i vì họ đã được “trang bị bi’ m,ật bởi sự rử,a tội và xác nhận của bạn. là nhân chứng cho sự thật của Chúa Giê Su Ky Tô. ”

Morlino nói rằng nói những sự thật cơ bản trong thế giới ngày nay đòi hỏi can đảm trong một thế giới mà mọi người bị ám ảnh bởi ý tưởng bị xu’c ph,ạm ở mọi thứ họ không đồng ý.

“Mọi người ngày nay đã được dạy để bị xu’c ph,ạm, mọi người sống để bị xu’c ph,ạm. Đó là lý do tại sao họ cần một ‘không gian an toàn’ và ‘tủ quần áo’, và ý nghĩa của chúng bằng cách đó có vẻ là một không gian nơi họ có thể an toàn khi nghe tiếng nói của lý trí và sự thật. Nếu bạn nói sự thật, bạn có thể không an toàn. ”

Lời khuyên của ông dành cho các sinh viên về một thế giới nơi mọi người sống bị xu’c ph,ạm? Ông đã nói về thông điệp 1968 của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Humane Vitae , và những lẽ thật cơ bản về sự giảng dạy của Giáo Hội về tình d,ục và biện pháp tránh th,ai. Anh ấy nói tài liệu

“Hoàn toàn lên án các phương pháp kiểm soát sinh đ,ẻ nh,ân t,ạo: phá thai, kh,ử trùng và tránh thai – có một mối liên hệ không thể tách rời giữa các chiều ki’ch si, nh s,ản và không đồng nhất của ti`nh d,ục con người. Mục đích chính của liên minh ti`nh dụ,c là sự si, nh s,ản của trẻ em; đó là những gì nó cho; và đó là lý do tại sao biện pháp tránh th,ai là sai – bởi vì nó làm thất vọng mục đích của liên minh ti`nh dục. ”

Tuy nhiên, Đức Giám Mục Morlino nói mặc dù những điều này nói lên những lẽ thật này cho những người khác đòi hỏi sự can đảm, và họ phải tìm được điểm chung vì giáo lý của Giáo Hội có thể giống như một ngoại ngữ cho hầu hết mọi người.

“Can đảm là một món quà được Chúa truyền cho. Và nó cũng được thu thập và hoàn thiện thông qua thực hành. Nếu bạn muốn can đảm khi nói sự thật, bạn phải thực hành nó một cách chính xác trong những tình huống khó khăn. ”