CN, 12 / 2017 6:25 Chiều | Đức Tin Jesus

Giáng Sinh về ! Mừng Chúa Ngôi Hai ra đời….

Chúa Giáng Trần làm người Cứu Chuộc nhân thế…

Giáng Sinh về ! Lòng con sung sướng hân hoan….

Nhưng thân con, luôn luôn tội lỗi yếu hèn…

Xin cho con được sống với Ngài !

Để hồn con ngập tràn hạnh phúc…

Mẹ ơi thương hướng dẫn đời con.

Sống Phúc Âm, Loan báo Tin Mừng !

Mẹ khuyên con : hãy luôn nghe lời.

Chúa đã dạy con !

Phải là muối men trong bột

Là hạt giống gieo mầm Đức Tin.

Chúa đã dạy con:

Yêu thương dấn thân phục vụ….

Là đèn soi,là sẻ chia,là lửa ấm

Là niềm vui, là niềm ủi an

Là cảm thông cho khắp mọi nơi….

Mẹ khuyên con: hãy luôn nghe lời !

Chúa đã dạy con :

Phải làm chứng nhân cho Ngài !

Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn

Chúa đã dạy con :

Luôn khiêm tốn, luôn chịu đựng…

Dù người ta thù ghét con và khiển trách

Dù cười chê, dù nhiều bất công

Dù khổ đau con gắng vượt qua….

Mẹ khuyên con : hãy luôn nghe lời !

Chúa đã dạy con:

Trở thành trẻ thơ bé mọn

Phục tùng Chúa, từ bỏ ý riêng…

Chúa đã dạy con :

Luôn luôn thứ tha nhịn nhục

Đừng tự kiêu, Đừng ghét ghen, dừng xét đoán

Đừng sợ chi, đừng có lắng lo….

Tìm bình an trong Chúa mà thôi…