T3, 01 / 2019 8:04 Chiều | Đức Tin Jesus

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Giăng 14:27 (BTT)

Chỉ cần nghĩ đến những thách thức phải đối đầu thôi thì sự lo lắng đã nhanh chóng kiểm soát đời sống chúng ta. Thế mà, có thể chúng ta đang phải đối diện với biết bao nan đề về tài chính, về gia đình hoặc về sức khỏe.

Mùa Giáng sinh có những căng thẳng riêng của nó. Thời gian nầy, chúng ta thường bận rộn với những sự kiện, những buổi lễ và những lễ thờ phượng đặc biệt … có thể dẫn chúng ta đến kiệt sức và cảm giác bị quá tải.

Giữa bầu không khí hối hả như thế, Kinh Thánh nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu đã đến để ban bình an cho chúng ta. Thật thế, lời Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài là “Chúa của sự bình an” (Ê-sai 9:6).

Sự bình an của Chúa là sự bình an mà thế giới không thể ban cho. Chúng ta không thể đạt được bằng việc làm, có được nhờ đọc nhiều sách, giành được bằng cách tích lũy của cải nhiều hơn. Và cũng không thể sở hữu bằng cách có một công việc làm ăn thật tốt. Chúng ta tìm được sự bình an này duy nhất bằng sự nhận biết Chúa Giê-xu, bước đi và ở trong mối tương giao với Ngài, được Thánh Linh Ngài biến đổi, tin cậy Ngài, và lấy cuộc đời mình phục vụ Ngài.

Ngay lúc này, phải chăng bạn đang thấy mình bị quá tải? Phải chăng bạn đang thấy mình có quá nhiều áp lực hay gánh nặng? Phải chăng bạn đang có những lo lắng về sức khỏe hoặc tiền bạc? Phải chăng bạn đang đương đầu với những vấn đề nan giải cần giải quyết? Những lời hứa của Chúa Giê-xu đúng cho bạn dầu ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy trao phó mọi nan đề và gánh nặng cho Ngài. Hãy nói hết với Chúa. Luôn nhớ lời Kinh Thánh bảo chúng ta rằng: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài”– là trao hết tất cả những băn khoăn, khắc khoải, âu lo của bạn cho Chúa. Vì sao? “Vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7 BTT) – hay Ngài sẽ lo liệu cho anh chị em.

Hãy để Chúa ban bình an của Ngài cho bạn. Sự bình an mà chúng ta không giải thích được. Thật vậy, một sự bình an tuyệt vời đến đỗi “vượt quá mọi sự hiểu biết” của chúng ta (Phi-líp 4:7). Hãy để lòng bạn hòa với những lời hát ….

Thật tôi có sự bình an

Mà trần thế không thể ban,

Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày.

Dầu thử thách trên đường tôi

Dường một đám mây áng ngang,

Giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay! … (Thánh ca 292)

Lời Cầu Nguyện cho Hôm Nay

Lạy Cha, con xin trao phó cuộc đời con trong tay Cha. Xin cất hết những áp lực, lo âu, nghi ngờ, sợ hãi, hoặc bất an xa khỏi cuộc sống con, và ban cho con sự bình an của Ngài. Con tạ ơn Ngài. Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Biên dịch: Agnes Le và Ân Điển

Nguồn: Inspiration.org