CN, 01 / 2018 2:04 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta ban cho Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta và tất cả những ai không bao giờ đi lạc khỏi Lời Chí Thánh của Ta, quyền năng trên những quốc gia, khi sự bội giáo dưới danh nghĩa của sự hiệp nhất làm mù lòa tất cả mọi người.

Các con sẽ được ban cho những Ân Huệ trọng đại, những Ân Sủng phi thường và quyền năng để dẫn dắt các tín hữu, những người yếu đuối và những người bị lầm lạc trong sa mạc hoang vu. Các con sẽ trở nên xứng đáng với Thần Khí Chân Thật, phần duy nhất Còn Sót Lại của Thần Khí Thiên Chúa trong một giáo hội, vốn sẽ bị tước mất sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta. Sự Hiện Diện của Ta sẽ chỉ cư ngụ trong những ai được ban cho quyền năng để thông truyền Lời của Thiên Chúa và để dẫn dắt những linh hồn khao khát đến với Nguồn Nước Trường Sinh.

Khi những ngôn sứ giả, những kẻ nói rằng họ đang nhận được thông điệp và lệnh truyền từ Thiên Đàng, sớm xuất hiện, họ sẽ trở nên giống như những quân vương ngồi trên ngai, thứ ngai này sẽ sớm được cho ra mắt trong đền thờ mới của sự ghê tởm. Trung tâm cai trị mới này sẽ được điều hành bởi chính những đồ đệ nhiệt thành của chúng, những thầy bói và những kẻ do tà khí của bóng tối chế ngự – tất cả những người này sẽ luồn cúi dưới chân tên Phản Kitô.

Nhân loại sẽ phủ phục và quỳ mọp mà tôn thờ con thú. Trong tâm hồn họ sẽ không hề có một chút tình yêu chân thật nào còn sót lại – nhưng hãy biết cho điều này: Khi các ngươi cắt đứt tay phải của các ngươi ra khỏi Thiên Chúa, thì các ngươi sẽ dùng tay trái mà bắt tay với con thú, kẻ sẽ bủa vây và lôi kéo các ngươi vào trong sự kìm kẹp độc ác của hắn. Khi các ngươi mở rộng tâm hồn các ngươi ra với tên ác quỷ thì hắn sẽ xâm nhập vào tâm hồn các ngươi và hắn sẽ không bao giờ cho các ngươi một giây phút bình an nào. Vì ý chí tự do của các ngươi, các ngươi sẽ tìm cách chống lại hắn, nhưng các ngươi sẽ không có đủ sức mạnh.

Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ hình thành dựa trên ý chí, không hề sợ hãi và được dẫn dắt bởi Ánh Sáng của Thánh Nhan Ta, khi họ quy tụ hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới để mang Sự Thật đến cho họ. Họ sẽ rao giảng Phúc Âm, rao giảng Lời Ta và không bao giờ đi lạc khỏi Sự Thật. Họ sẽ bị khinh miệt, bị chế nhạo, bị bách hại, bị phản bội – bởi ngay cả những kẻ gần gũi với họ nhất – tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ rời mắt khỏi Ta.

Nhân loại sẽ không đón nhận Sự Thật khi nhân loại bị tiêm nhiễm thói đạo đức giả và sự hài lòng giả tạo mà họ cảm nhận được vì vào giai đoạn đó, người ta không còn nhìn nhận tội lỗi dưới bất cứ hình thức nào.

Trong bất cứ cuộc chiến nào, chỉ có thể có một người chiến thắng. Khi nhân loại chống lại Thiên Chúa, thì nhân loại sẽ luôn thất bại. Khi nhân loại về phe với tên lừa dối, thì họ sẽ bị loại bỏ và sẽ không bao giờ nhìn thấy Ánh Sáng của Thánh Nhan Ta.

Hỡi Đạo Binh Còn Sót Lại yêu dấu của Ta, hãy cầu nguyện cho những ai sẽ bị tên Phản Kitô lừa gạt. Ta mong muốn rằng những linh hồn này được đưa vào trong sự Che Chở của Ta. Họ sẽ không tìm kiếm Ta, nhưng nhờ lời cầu nguyện của các con mà Cha Ta sẽ can thiệp, nhờ đó họ có thể đến với Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth