T5, 03 / 2018 3:53 Chiều | Đức Tin Jesus

Tôn trọng và thông hiểu trong yêu thương.

Lạy Chúa là Đấng Sáng Tạo,

là Đấng Cứu Chuộc đầy yêu thương, 

xin nghe tiếng con cầu nguyện.

Chúa đã tự do đón nhận thập giá,

xin cho chúng con hiểu trọn vẹn

và cảm kích về tình yêu bao la của Chúa.

Xin cho con biết chia sẻ nỗi đau của Chúa

trong nỗi đau của người khác.

Chúa đã mang lấy nỗi đau vô cùng

khi Chúa nhìn Đức Mẹ khóc.

Nỗi đau Chúa đã chịu để cứu độ chúng con

là lưỡi gươm đau đớn xuyên qua lòng Đức Mẹ.

Mẹ đã mang thập giá nặng nề như Chúa

để thông phần cứu chuộc chúng con.

Khi nghĩ về vai trò đặc biệt của Mẹ

trong sứ mạng cứu độ của Chúa,

con nghĩ về tất cả phụ nữ

đang xem Mẹ là gương mẫu

và cố gắng sống như Mẹ,

để chia phần Thánh giá nặng nề

do sự lãnh đạm và vô tâm của chúng con.

Con chân thành nguyện cầu

cho tất cả phụ nữ trong đời con.

Con nguyện xin Chúa

là nguồn hy vọng khi họ nản lòng,

là sự an ủi lúc họ sầu khổ,

là nguồn hoan lạc khi họ làm việc,

là sức mạnh bảo vệ họ suốt cuộc đời.

Lạy Chúa, xin cho con ơn Chúa

để con luôn biết tôn trọng họ,

biết bày tỏ lòng biết ơn:

vì sự hiện diện yêu thương của họ,

vì sự nhẫn nại và thông hiểu của họ,

vì lòng tốt và độ lượng của họ,

vì sự sẵn sàng chia sẻ với con

niềm vui cũng như nỗi buồn,

thành công cũng như thất bại trong đời con.

Xin dạy cho con biết trân trọng và yêu mến họ

như những con người đặc biệt

mà Chúa đã trao cho con trong cuộc sống này.

Con cúi đầu khấn xin Chúa,

nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria,

Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ chúng con,

và là mẫu gương sáng ngời cho chúng con noi theo.

Amen.

(SƯU TẦM)