CN, 03 / 2018 11:25 Chiều | Đức Tin Jesus

Có những lời cầu rất hay, tôi thường “đảo ngược” lời cầu, như cách nào đó làm việc xét mình. Sau đây là những lời cầu tôi thường nghe thấy.

1. Xin Chúa đừng “bỏ con…”

Suy tư: Chúa chẳng bao giở bỏ con cái Chúa, cho dù nó hư hỏng thế nào đi chăng nữa, Chúa chờ đợi nó quay về.

Chỉ có con người bỏ Chúa mà thôi, họ bỏ Chúa khi họ chạy theo thế gian, khi họ không giữ giới răn Chúa, khi nghe lời tên cám dỗ mà từ chối ơn thánh, họ mãi sống trong tội lỗi và những đam mê của mình.

2. Ước mong sau lời cầu của con “chạm đến” trái tim Chúa

Suy tư: Tôi có để cho Chúa “chạm” đến trái tim tôi không? hay là tôi đã giả điếc làm ngơ khi nghe Lời Chúa dạy tôi qua từng đoạn Tin Mừng, qua các bề trên, qua lời khuyên răn của tha nhân?
Trái tim chai đá từ chối ơn thánh, ngăn cản Chúa chạm đến. Vậy trái tim tôi thật sự là loại tim nào? Mềm mại hay là chai đá đây?

3. Lạy Chúa con biết Chúa “thương con”…

Suy tư: Đã đành Chúa thương con, điều đó không sai trái, vì Chúa là TÌNH YÊU, vậy con có đáp trả tình yêu Chúa hay chăng? hay là con đã từ chối, và yêu thế gian, yêu dục vọng, thờ tà thần mà quên Chúa?

4. Cảm tạ Chúa “đã chọn con…”

Suy tư: Chúa chọn con, nhưng con đã chọn ai? con có chọn Chúa để đi theo Chúa không? Con có đưa tay cho Chúa dẫn dắt con theo con đường Chúa đã chọn dành cho con chăng?

5. Xin dạy con cầu nguyện…

Suy tư: Chúa dạy con cầu nguyện nhiều cách trong Tin Mừng. Nhưng con có dành thời gian để thực hành việc cầu nguyện không? hay là con mãi nói “tôi không có thời giờ cầu nguyện, vì quá bận”.

Còn nhiều nhiều nữa…

Xin Chúa soi sáng cho con biết làm việc xét mình mà thường gọi là “Phút Hồi Tâm” để con đáp trả tình yêu và lời mời gọi của Chúa, hầu được nghe Chúa nói “con đẹp lòng Cha mọi đàng”. Amen

Xin Mẹ Maria dạy chúng con biết “suy đi nghĩ lại trong lòng” Lời Hằng Sống. Amen