T4, 05 / 2018 12:53 Sáng | Đức Tin Jesus

Cùng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, con xin dành giây phút này để dâng lời tri ân Đức cha, quý Cha cùng cộng đoàn.

Trọng kính Đức cha,

Con xin hết lòng tri ân Đức cha vì Đức cha đã luôn yêu thương, nâng đỡ con. Nay Đức cha lại tín nhiệm trao cho con sứ vụ mới này. Kính xin Đức cha tiếp tục yêu thương chỉ dạy và chúc lành cho con.

Trọng kính quý cha cố, quý cha quản hạt, cùng quý cha đồng tế,
Con xin cám ơn quý cha đã hiện diện cùng con trong ngày đặc biệt này. Xin quý cha thương tiếp tục cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới.

Cách riêng, con xin cám ơn Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt cùng quý cha trong hạt Xuyên Mộc. Quý cha đã đồng hành với con trong những năm đầu đời linh mục, chuẩn bị cho con những hành trang cần thiết cho sứ vụ chủ chăn hôm nay. Kính xin quý cha tiếp tục đỡ nâng con.

Con kính chào Cha Quản hạt, quý cha cố cùng quý cha hạt Bà Rịa. Hôm nay con về giáo hạt này trong một sứ vụ mới. Vì thế, xin quý cha yêu thương giúp đỡ con.

Con xin cám ơn Cha Đaminh, Nghĩa phụ của con cùng các anh chị em trong gia đình linh tông, Cha Bác Giuse và anh chị em trong gia đình huyết tộc. Quý cha và anh chị em đã luôn đồng hành với con trong đời sống dâng hiến và sứ vụ. Xin thương tiếp tục chia sẻ cùng con.
Con cám ơn quý bề trên, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và anh em chủng sinh, hôm nay đã hiện diện để cầu nguyện cho con trong ngày con lãnh nhận sứ vụ mới này. Xin thương tiếp tục cầu nguyện cho con.

Tôi xin cám ơn quý chức và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hòa Thuận và Giáo họ Phú Vinh. Quý vị đã cộng tác và đồng hành với tôi trong gần 5 năm qua. Hôm nay lại hiện diện để cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới. Trong tình liên đới, xin quý vị thương tiếp tục cầu nguyện cho tôi.

Giờ đây, con xin được ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Phước Tỉnh.

Lời đầu tiên, tôi xin kính chào đại gia đình Dân Chúa Giáo xứ Phước Tỉnh.

Kính thưa quý Soeur, quý chức Ban Thường vụ, Ban Điều hành các Giáo họ, Ban Trị sự các giới, các hội đoàn, các thành phần tông đồ và toàn thể quý ông bà anh chị em,

Từ khi được Đức cha bổ nhiệm về Phước Tỉnh, Cha Tổng Đại diện thường chọc tôi: Cha Antôn về đó thật có phước. Vâng, tôi vui, tôi tin và tôi hy vọng như thế bởi con người Phước Tỉnh vốn hăng say, nhiệt thành và quảng đại. Vì vậy, chúng ta hãy cùng hiệp nhất yêu thương và hăng say nhiệt thành hơn nữa, để xây dựng nơi này thành một xứ có phước và đầy ơn phước của Thiên Chúa, để cái phước của chúng ta lan tỏa và hòa chung vào phước lộc lớn lao của toàn thể Giáo phận Bà Rịa.

Một lần nữa, con xin chân thành cám ơn Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn.

Lm. Antôn Ngô Đình Cảnh