CN, 05 / 2018 12:05 Sáng | Đức Tin Jesus

Xin cảm ơn, những người mẹ! Các bà các chị đã che chở cho loài người với chính bản thân mình bằng một kinh nghiệm riêng của sự đau đớn và niềm vui vỡ òa. Kinh nghiệm này làm cho các bà các chị trở thành nụ cười của Thiên Chúa tỏa trên đứa trẻ sơ sinh, quý bà quý chị là những người dẫn dắt từng bước đi đầu đời của đứa con, là người giúp cho bé lớn lên, và là cái neo khi đứa con bước đi trên hành trình cuộc sống.

Xin cảm ơn, những người vợ! Quý chị kết hiệp mật thiết tương lai của mình vào tương lai của người chồng, trong một mối quan hệ cho đi lẫn nhau, để phục vụ cho tình yêu và sự sống.

Xin cảm ơn, những người nữ tử và những người chị em! Chúng con đem đến cho gia đình, và cho toàn xã hội, sự phong phú bằng tính nhạy cảm, bằng trực giác, bằng lòng quảng đại và sự thủy chung của mình.

Xin cảm ơn, những người phụ nữ lao động! Quý chị hiện diện và hoạt động trong mọi phạm vi của cuộc sống – xã hội, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật và chính trị. Bằng cách này quý chị tạo ra những đóng góp không thể thiếu được cho sự phát triển một văn hóa kết hợp giữa lý trí và cảm xúc, những đóng góp cho một mô hình cuộc sống luôn vén mở ý nghĩa cho “những bí mật,” những đóng góp cho sự thành lập các cấu trúc kinh tế và chính trị xứng đáng hơn bao giờ hết cho nhân loại.

Xin cảm ơn, những chị em nữ tu! Noi gương người phụ nữ vĩ đại nhất, Thân Mẫu của Chúa Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể, quý chị mở rộng lòng với sự vâng phục và trung tín với hồng ân tình yêu của Thiên Chúa. Quý chị giúp Giáo hội và toàn nhân loại có được kinh nghiệm và mối quan hệ “phu phụ” với Thiên Chúa, một mối quan hệ diễn tả thật đẹp tình bằng hữu mà Thiên Chúa mong muốn thiết lập với tạo vật của Người.

Xin cảm ơn, mọi người phụ nữ, vì một điều đơn giản quý vị là nữ giới! Với những giá trị quý báu sâu thẳm bên trong tạo nên nữ tính quý vị làm phong phú cho sự hiểu biết của thế giới và giúp cho những mối quan hệ của con người trở nên chân thật hơn và vững chắc hơn.

Thánh Gioan Phaolo II