T6, 02 / 2018 7:03 Chiều | Đức Tin Jesus

“Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh”

Cải táng phần mộ Thánh Linh Mục Phê rô Hoàng Khang

Tử đạo năm 1931 tại giáo xứ Tràng Đình

Hài cốt của Ngài không một chất bảo quản sau gần 90 năm vẫn còn nguyên vẹn, không mục nát,mở nắp ra để cả mấy tiếng đồng hồ ngoài trời nhưng vẫn không bị gì,xương của Ngài có máu và nước chảy ra, mình đã chạm vào xương của Ngài 1 vị thánh tử đạo kính yêu.

(14h CHIỀU NGÀY MAI TỨC 2h NGÀY 2/2/2018 GIÁO XỨ NGHĨA YÊN-GIÁO HẠT NGHĨA YÊN-GIÁO PHẬN VINH SẼ TỔ CHỨC THÁNH LỄ CẢI TÁNG CHO NGÀI, BUỔI SÁNG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ ĐẾN TẠI NHÀ THỜ GIÁO HẠT GIÁO XỨ NGHĨA YÊN ĐỂ VIẾNG VÀ XIN ƠN nhờ lời Ngài chuyển cầu của chúng ta lên tới Chúa) chiều nay và tối nay mình và một số bà con đã đi đến viếng cùng xin Cha bầu cử rồi..ngày mai mọi người đi lễ xin ơn cho mình cũng như những người trong gia đình nha.

(một chút lịch sử của cha khi cha đang còn sống: Cha Phêrô Khang là một đấng đã có tiếng đạo đức sốt sáng, hay chịu khó, chẳng tiếc công tiếc của, làm nhiều việc có ích cho cả xứ Tràng Đình, nên con chiên mến phục lắm.

Ngài sinh ra năm 1887, ở xứ Thọ Ninh, về tỉnh Hà Tĩnh, chịu chức thầy cả (Linh mục) ngày 23 Décembre (tháng 12) năm 1922, trước hết giúp xứ Xã Đoài và xứ Lộc Mỹ (Nghệ An). Từ tháng januario (tháng 1) năm 1924 cho đến rày, Ngài vâng lệnh bề trên coi xứ Tràng Đình, là một họ đạo chừng 300 nhân số, ở áp chân núi Sơn Huy, thuộc tổng Nga Khê, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, phía Tây cách đường thiên lý chừng 6 cây số, lại ở trung cận xa hai tỉnh lỵ Nghệ Tĩnh chừng 30 cây số.)

ĐỊA CHỈ CẢI TÁNG HIỆN TẠI: TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ GIÁO HẠT NGHĨA YÊN-GIÁO PHẬN VINH

(Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh)