T7, 01 / 2019 8:19 Chiều | Đức Tin Jesus

Nếu làm lễ đúng giờ, người ta nói đồng hồ của ngài chạy nhanh.

Nếu trễ một phút, người ta nói ngài bắt mọi người phải đợi.

Nếu ngài giảng dài, người ta nói ngài làm cho người ta chá n ngấy.

Nếu giảng ngắn, người ta nói ngài không chuẩn bị.

Nếu tậu một chiếc xe hơi, người ta nói ngài sống xa hoa.

Nếu không có, người ta nói ngài lạc hậu.

Nếu thăm viếng các gia đình, người ta nói ngài chạy rông suốt ngày.

Nếu không đi thăm, người ta nói ngài không quan tâm đến họ.

Nếu ngài xin đóng góp, người ta nói ngài là kẻ làm tiền.

Nếu không quyên góp, người ta nói ngài quá cao ngạo và lười biếng.

Nếu ngài ngồi tòa giải tội hơi lâu, người ta nói ngài quá rề rà.

Nếu ngồi tòa nhanh sớm, bị nói là không dành thời gian cho các hối nhân.

Nếu ngài sửa sang Nhà Thờ, người ta nói ngài ném tiền qua cửa sổ.

Nếu không làm, người ta nói ngài thiếu sáng kiến.

Nếu làm việc với người già, người ta nói ngài hủ lậu.

Nếu làm việc với giới trẻ, người ta nói ngài thích bay nhảy.

Nếu thấy ngài đi với các bà, người ta nói ngài là dân chơi.

Nếu chỉ đi với đàn ông, người ta nói ngài không trưởng thành.

Nếu ngài còn trẻ, người ta nói ngài thiếu kinh nghiệm.

Nếu già đi, người ta nói ngài nên về hưu.

Bao lâu ngài còn sống, người ta nói luôn có người tốt hơn ngài.

Nhưng khi ngài chết rồi, người ta nói không ai thay chỗ ngài được.