T3, 11 / 2017 11:45 Chiều | Đức Tin Jesus

Sống khó nghèo và chẳng có gì đáng giá, linh mục Dòng Salê Romana Sikonia nghĩ ra một phương cách độc đáo để hỗ trợ chuyến du hành bằng đường biển giúp các bạn trẻ Ba Lan lên đường đi Panama dự ngày Thế giới Trẻ sẽ tổ chức tại Panama năm 2019: Bá n đấu giá bộ râu của mình!

Từ tháng 7 năm 2016 và các ngày Thế Giới Trẻ ở Krakow, linh mục Romana Sikonia đã không hoài công khi để râu. Cha giải thích: “Bộ râu sẽ dài ra, mà mục đích thì sẽ đến. Tôi nghĩ mình phải hy sinh bộ râu, mà thật ra thì nó cũng tạm thời… Rồi râu sẽ mọc lại!”

Linh mục Sikonia người gốc Gostwica, Ba Lan, linh mục đã đi truyền giáo bốn năm ở Ấn Độ. Trong các ngày Thế Giới Trẻ vừa qua ở Krakow, linh mục có thói quen dùng xe “kéo”, một loại xe gắn máy có sàn đàng sau mà cha mang từ lục địa Ấn Độ về. Còn Panama, thì chiếc xe này quá hạn chế! Cha dự định mua chiếc thuyền buồm! Suy nghĩ đến việc tài trợ chuyến “du hành độc lập bằng đường biển” cho các bạn trẻ đi Panama dự Ngày Thế giới Trẻ, cha nghĩ đến việc bán bộ râu! Dù có ít phương tiện nhưng tu sĩ Dòng Salê đã thực hiện cuốn video để cổ động cho việc bán đấu giá bộ râu của mình!