T3, 01 / 2018 9:16 Sáng | Đức Tin Jesus

(Linh mục nói mấy lời…)

– Kinh Chúa Thánh Thần,

– Kinh Ăn năn tội

– Kinh Lạy Cha, 3 kinh kính mừng, Kinh Sáng Danh

– Linh mục:

            – Ơn phù trợ chúng con ở nơi Danh Chúa

            – Là Đấng tạo thành trời đất

            – Chúa ở cùng anh chị em

            – Và ở cùng cha

            – Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, xin chúc phúc và + làm phép nhà này. Xin ban cho những người sinh sống trong nhà này được sức khỏe, sự tinh khiết, lòng từ tâm, biết thắng vượt mọi tội lỗi, biết tuân giữ luật Chúa, và biết ơn Thiên Chúa là Cha và Con, và Thánh Thần.

Xin ơn lành Chúa xuống trên nhà này và những người sống trong nhà này.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Amen

hoặc đọc:

            Lạy Chúa, chúng con tha thiết cầu xin Thiên Chúa là Cha Toàn năng, đoái  thương làm phép + và thánh hóa ngôi nhà này, cùng ban mọi ơn  lành. Lạy Chúa, xin ban cho mọi người sống trong nhà này được chan hòa ơn trời và mầu mỡ dưới đất, và thương cho họ được mọi điều mong ước theo Ý Chúa. Xin Chúa thương làm phép + và thánh hóa nhà này như đã thương chúc phúc cho nhà ông Abraham, Isaac và Giacop xưa. Xin Chúa cho các thiên thần ở lại  đây để gìn giữ căn nhà này và bảo vệ những người sinh sống tại đây.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

  (Linh mục rảy nước thánh  các phòng.

Những người tham dự đọc kinh số 5, số 6 sau đây:

Kinh dâng gia đình cho Trái Tim Chúa Giêsu:

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con lấy lòng khiêm nhường mà dâng cả gia đình cho Rất thánh Trái Tim Chúa.

Xin Chúa  làm vua chúng con liên. Chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần Chúa thấm nhập vào tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con.

Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm, xin Chúa chia phần vui khổ, chia sự vất vả làm ăn của chúng con.

Xin Chúa ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề bê trễ.

Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng Danh Trái Tim hiển sáng Đức Chúa Giêsu mọi nơi mọi đời. Amen.

Kinh dâng gia đình cho Trái Tim Đức Mẹ:

Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình. Chúng con hết dạ dâng cho Mẹ gia đình chúng con: mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống sự chết. Xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà nhỏ bé này.

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai. Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con,chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.

Bài hát: Mẹ ơi đời con…Giuse trong xóm nhỏ…

Kinh Cảm ơn, kinh Trông cậy