T2, 05 / 2018 5:34 Sáng | Đức Tin Jesus

Không chỉ là một cử chỉ bình thường, nó còn ngập tràn trong biểu tượng Kinh Thánh.

Đối với người Công Giáo La Mã, có một cử chỉ nhanh chóng có thể thường không được chú ý trước khi đọc Kinh Thánh trong Thánh Lễ, đó là một dấu vết ngắn của cây thánh giá không phải là cử chỉ điển hình thường được biểu diễn và chứa nhiều biểu tượng.

Cử chỉ là một sự bắt chước trực tiếp về điều mà vị linh mục được hướng dẫn làm trước khi ông đọc thuộc lòng những lời của Phúc âm thánh thiện. Các   quốc gia Hoa hậu La Mã , “Sau đó, với ngón tay cái của bàn tay phải của anh ta, anh ta tạo ra dấu thánh giá đầu tiên trên cuốn sách vào đầu Tin Mừng để đọc, và rồi trên chính mình trên trá n, miệng và ngực. ”

Trước đó, nếu một thầy trợ tế tuyên bố Tin Mừng, vị linh mục sẽ ban cho anh ta một phước lành, nơi anh ta đọc thuộc lòng lời cầu nguyện sau đây.

Cầu xin Chúa ở trong lòng và trên đôi môi của bạn, 
rằng bạn có thể rao giảng Phúc âm của mình một cách xứng đáng và tốt, 
nhân danh Chúa Cha và của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần.

Theo cách tương tự, khi linh mục là người rao giảng Tin Lành, anh ta cầu nguyện những lời này một cách lặng lẽ.

Làm sạch trái tim tôi và đôi môi của tôi, Đức Chúa Trời toàn năng, 
rằng tôi có thể công bố Phúc âm thánh của bạn một cách xứng đáng.

Các giáo dân và tất cả những người khác tham dự Thánh Lễ, được mời để thực hiện một lời cầu nguyện và cử chỉ tương tự trước khi Tin Mừng được đọc. Họ được khuyến khích để nói nội tâm một lời cầu nguyện ngắn gọn chuẩn bị cho họ để nhận Lời Chúa.

Nguyện lời của Chúa ở trong tâm trí tôi, trên môi tôi, và trong trái tim tôi.