T4, 05 / 2018 5:10 Chiều | Đức Tin Jesus

Tôi sinh ra trong một gia đình đạo đức, được giáo dục hẳn hoi, nhưng lớn lên, tôi dần dà buông theo tính mê nết xấu, phạm lỗi rất nhiều.

Linh hồn bạc nhược, thân xác điêu tàn, tâm trí luôn bị  ám ảnh xúi lên mối căm thù Thiên Chúa.

Tưởng nhu thất vọng, nhưng Chúa nhân từ thương xót không bỏ tôi.

Một ngày trong thánh Thánh Giuse, tôi như cái máy, lơ đãng vào nhà thờ. Thấy tòa Thánh Giuse rực rỡ nến hoa, nhiều người đang quì cầu nguyện, cảnh tượng đó làm tôi xúc động, tôi quì xuống lúc nào không hay.

Tôi bật lời cầu: Lạy Thánh Cả, xin thương con, giúp con cải thiện, con xin đăng lên báo Công giáo để ca tụng Ngài.

Theo ơn Chúa thúc giục, tôi vào tòa giải tội, xưng ra tới đâu, lòng tôi nhẹ tới đó. Hôm sau tôi được rước Mình Thánh Chúa để tăng sức linh hồn.

Mới đầu, tôi còn phải chiến đấu với nhiều cám dỗ, nhưng nhờ Thánh Cả giúp, dần dần tôi đã lấy lại được các thói quen tốt lành và được cả sức khỏe nữa.

Tạ ơn, ngợi khen Thánh Giuse muôn đời.

(Tháng Thánh Giuse, J. Millo)