T7, 06 / 2018 1:51 Sáng | Đức Tin Jesus

(Nguyện vọng, mong ước kh,ẩn cấp, gấp gáp, chi’nh đáng, tha thiết của Cộng đồng Dân Chúa nhân ngày Lễ Kính Trọng Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngày đặc biệt thánh hóa và cầu nguyện cho hàng Linh mục- 08.06.2018)

​Kinh xin các ​vị ​Linh mục đừng bao giờ cử hành Bí tích ​và cử hành Mục vụ​ cho Giáo dân ​nói riêng và cộng đồng Dân Chúa nói chung ​như 1 Thầy Cu’ng, như 1 Thầy Bo’i, như 1 Thầy Ng,ải, ​như 1 Thầy gọi hồn, ​như 1 Pháp sư hay như 1 Quan chức ngoài xã hội, nghĩa là phải có điều kiện, phải có qua có lại, phải bằng này bằng kia, phải tiền trao thì cháo mới múc.

Các Linh mục không có quyền và không được phép làm như vậy.

Chúa không bao giờ hài lòng, nếu các Linh mục có tư tưởng như vậy.

Mà các Ngài cần ​phải cử hành các Bí tích ​và cử hành Mục vụ​ ​cách quảng đại, nhưng không, vô điều kiện như chính Chúa đã trao ban chức Linh mục thiêng liêng cao quý cho các Ngài cách quảng đại, vô điều kiện và nhưng không.

Đó phải là công việc, niềm vui, hạnh phúc, vinh dự, tự hào, nghĩa vụ và trách nhiệm của người Linh mục.

​Nhận cách nhưng không, thì phải cho cách nhưng không.​

Có như vậy, thì Đạo Chúa mới phát triển được.

Bí tích là của Chúa, chứ không phải của Linh mục.

Chức Linh mục là của Chúa, của Giáo hội, của mọi người, chứ không phải của bản thân Linh mục.

Cho càng nhiều, thì sẽ nhận lại càng nhiều.

Cho như thế nào, thì sẽ nhận lại y như vậy.

Đong đấu nào thì sẽ hưởng đấu ấy.

Sống làm sao thì sẽ hưởng như vậy.

Nhận cách nhưng không, thì phải cho cách nhưng không.

Nhận cách quảng đại, thì phải cho cách quảng đại.

Nếu không thì Đạo chẳng khác gì đời.

Nếu không thì Cha xứ chỉ giống như Chủ tịch xã, nhà xứ chỉ giống như ủy ban xã và nhà thờ chỉ giống như hội trường của huyện.

Nếu không thì tình yêu thương sẽ bị bo’p nghẹt, me’o mo’, sai đường lối Chúa và sẽ không như lòng Chúa mong ước.

Linh mục thuộc trọn về Chúa thì quảng đại trao ban Bí tích, còn Linh mục thuộc về M,a qu,ỷ thì mua bán trao đổi Bí tích.

Thánh Phaolô chân thành căn dặn: “Anh em đừng rập khuôn theo tho’i đời này.”

​Tình yêu thương, sự Khiêm nhường và sự Thánh thiện là đặc sản riêng của Đạo Công Giáo.​

​Linh mục nào mà không có 3 đặc sản này, thì Linh mục đó có khác gì ph,àm nhân đâu? Và làm sao có thể thu phục được nhân tâm?​

Làm Linh mục là để yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và xo’t thương con người.

Làm Linh mục là để gần Chúa, chứ không phải gần Tiền và gần Quyền.

Có gần Chúa, thì các Ngài mới lôi kéo nhiều người khác đến gần Chúa được.

Không Linh mục nào có thể làm tôi 2 chủ.

Không Linh mục nào có thể vừa làm tôi tớ Thiên Chúa, vừa làm n,ô lệ cho Tiền Của và Quyền Lực​ được.

Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn Linh mục đẳng cấp, hoành tráng và giàu có vào nước Thiên Đàng.

Nền Hoả Ng,ục được lát bằng s,ọ của nhiều vị Linh mục đẳng cấp, hoành tráng và gi,àu có. ( Lời Thánh Têrêsa Avila tiến sỹ Hội Thánh )

Linh mục là những người phân phát ơn Chúa; người khác nhìn linh mục như những người của Chúa, giống Chúa, để nhắc nhở họ về Thiên Chúa.

Nhìn thấy Cha, là nhận ra Thiên Chúa.

Nhìn thấy Cha, nhắc ta về Thiên Chúa.

Chính Đức Cha đáng kính Anphong Nguyễn Hữu Long, trong ​Bài Giảng Thánh Lễ Làm Phép Dầu ngày 27.03.2018, đã góp ý chân tình với Giáo dân:

“Tôi mạnh dạn góp ý với anh chị em.

Các linh mục cũng chỉ là người.

Cũng là người, nên vẫn còn có những mỏng dòn, yếu đuối, l,ỗi lầm, và tội l,ỗi.

Xin anh chị em thương yêu các linh mục thật sự bằng cách giúp các cha xử sự đúng, tốt, đẹp sứ vụ và đời sống linh mục.

Khi thấy linh mục có gì sai trái, xin anh chị em đừng nhắm mắt, bịt tai, ngoảnh mặt, làm ngơ, nhưng hãy chân thành thẳng thắn góp ý, xây dựng, sửa sai…

Anh chị em thương yêu các linh mục thực sự thì xin đừng để các linh mục, vốn là:

3 C(Cao quý, Cao cả, Cao cường), lại lâm lụy vào:

3 Đ (Độc tài, Độc tôn, Độc đoán),

3 L (Làm sang, Làm phách, Làm biếng),

3 T (Tình, Tiền, Tửu) !!! “​

Danh Cha có cả sáng hay không, Nước Cha có trị đến hay không, ý Cha có thể hiện dưới đất cũng như trên trời hay không là do các Linh mục rất nhiều.

Ta hãy cầu cho các vị Linh mục luôn nâng niu và trân trọng chức Thánh mà mình đã được lãnh nhận, để các Ngài luôn nhớ chăm sóc cho ơn Thánh Sủng trong các Ngài ngày càng lớn lên cách sống động, để có thể trổ sinh hoa trái, hầu đem lại lợi ích đích thực cho các Linh hồn.

Linh mục là phiên bản 2 của Đức Giêsu. Ta hãy luôn nhớ cầu cho Linh mục đừng “bai bai” Đức Giêsu.

Linh mục 1 Đức Giêsu khác. Ta hãy thành tâm cúi mình đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh để cầu cho các Linh mục đừng bao giờ khác Đức Giê-su. Amen.

Cầu cho Linh mục là cầu cho chính mình.

Giuse Kích

(Nếu thấy ý nghĩa, thì xin hãy Tạ ơn Chúa​, xin kính mời chia sẻ, và xin luôn nhớ cầu cho nhau.)