T6, 03 / 2018 10:45 Sáng | Đức Tin Jesus

Hỏi 1: Xin cha cho con biết các ngày trong tuần được ấn định cho việc đọc mỗi năm sự của kinh Mân Côi, và một sự sắp xếp như thế là cứng ngắt biết bao. Liệu có thay đổi được không khi chúng tôi muốn? M. R., Hong Kong.

Hỏi 2: Liệu việc lần chuỗi Mân Côi là cách duy nhất để kính Đức Mẹ Maria không? Thưa cha, đâu là các cách khác để làm việc kính Đức Mẹ? – C. M., Nairobi, Kenya

Đáp: Bởi vì tháng Mười hàng năm là tháng Mân côi, thật là thích hợp để trả lời hôm nay các câu hỏi này.

* Sau khi thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố tông thư “Rosarium Virginis Mariae”, chu kỳ suy niệm các mầu nhiệm kinh Mân Côi là như sau:

Năm sự vui: thứ hai và thứ bảy

Năm sự sáng: Thứ năm

Năm sự thương: thứ ba và thứ sáu

Năm sự mừng: thứ tư và Chúa Nhật.

Sự phân phối này là theo thói quen và không đặt ra quy định nào, và do đó dành sự rộng rãi tùy chọn theo sự sùng mộ của cá nhân đối với Đức Mẹ. Cũng có thói quen đọc các mầu nhiệm nào thích hợp với ngày lễ tương ứng nhất. Thí dụ, nếu lễ Truyền tin rơi vào một ngày thứ sáu, việc suy ngắm theo năm sự vui trong ngày này là thích hợp hơn là đọc năm sự thương.

Tương tự như vậy, có thể có các lý do tốt để không tuân theo chu kỳ gợi ý. Chẳng hạn, trong thời gian tĩnh tâm hoặc linh thao, các mầu nhiệm Mân Côi có thể đọc tùy theo chủ đề tĩnh tâm của mỗi ngày. Cũng có thể có lý do riêng tư giúp cá nhân chọn thay đổi chu kỳ.

Không cần phải nói, người ta cũng có thể cầu nguyện nhiều hơn năm sự trong một ngày, hoặc cầu nguyện toàn bộ hai mươi sự cũng được. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mặc dù bận nhiều công việc hàng ngày, vẫn cầu nguyện toàn bộ hai mươi sự mỗi ngày. Trong trường hợp này, người ta khuyên nên đọc liên tục ít nhất năm sự được quy định cho ngày ấy, để hưởng ân xá đi kèm việc lần chuỗi Mân côi.

Sách Ân xá nói:

“Một đại xá được ban, nếu việc lần chuỗi Mân Côi được thực hiện trong một nhà thờ, một nhà nguyện công khai, chung trong gia đình, một cộng đoàn tu sĩ, hoặc đoàn thể Công Giáo hay các hiệp hội đạo đức; một tiểu xá được ban trong các trường hợp khác”.

Nếu nhiều hơn năm mầu nhiệm được đọc, chúng có thể được thực hiện một hoặc hai chục kinh vào một lúc.

Mặc dù kinh Mân Côi là kinh tuyệt vời kính Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria, và là kinh được các Giáo Hoàng khuyến khích đọc nhiều nhất qua nhiều thế kỷ, cũng có các cách thức khác kính Đức Trinh Nữ Maria.

Sách Ân Xá cũng đưa ra nhiều gợi ý khác nhau, được Giáo Hội chấp thuận chính thức bằng cách ban đại xá hoặc tiểu xá đi kèm với các kinh đọc ấy.

Trong số các kinh này, có:

kinh Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa);

kinh Truyền tin Angelus

hoặc kinh Regina Caeli (Lạy Nữ Vương Thiên đàng);

và các kinh “Mary Mother of Grace” (Lạy Mẹ Maria đầy ơn phúc),

kinh “Memorare” (Kinh hãy nhớ) của thánh Bênađô,

kinh “Salve Regina” (Kính chào Đức Nữ Vương),

kinh “Sancta Maria Sucurre Miseris” (Thánh Maria),

và kinh “Sub Tuum Praesidium” (Kinh Trông cậy).

Kinh cuối này có lẽ là kinh cổ nhất tôn vinh Đức Mẹ với tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa”.

Một đại xá, tương tự như được ban khi lần chuỗi Mân Côi, cũng được ban bởi thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho những ai đọc kinh hoặc tham dự việc đọc thánh thi Akathist (gọi như vậy vì khi hát thánh thi này, người ta đứng) trong truyền thống Byzantine, một trong các bài thơ đẹp nhất diễn tả tình thương với Đức Mẹ.

Lẽ tất nhiên, có nhiều kinh và thánh thi hợp pháp khác dành cho việc kính Đức Mẹ, để cổ vũ sự sùng kính và tôn vinh Đức Mẹ, và tạo cảm hứng cho người ta bắt chước các nhân đức của Mẹ – đây là sự tôn vinh lớn nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Mẹ.

(Nguyễn Trọng Đa, Zenit.org)