T4, 05 / 2018 12:53 Sáng | Đức Tin Jesus

Đức Thánh Cha thăm Giáo Xứ Thánh Thể ở Roma

ROMA. ĐTC kêu gọi các tín hữu ở lại trong tình yêu Chúa và chăm sóc tha nhân, đồng thời đừng nói hành nói xấu người khác.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều chúa nhật 6-5-2018 tại giáo xứ Thánh Thể ở khu vực Tor de’ Schiavi ở mạn đông thành Roma, nơi ngài đến viếng thăm mục vụ. Đây là giáo xứ thứ 18 trong giáo phận được ngài viếng thăm từ khi làm Giáo Hoàng và là xứ thứ 3 trong năm nay.

Diễn giải bài Tin Mừng chúa nhật thứ 6 Phục Sinh, trong đó Chúa Giêsu dạy các môn đệ: ”Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy”, lời nhắn nhủ của Chúa trước khi ra đi chịu chết, ĐTC nói: ”Tình yêu không phải là điều chúng ta thấy trong các phim ảnh.. Tình yêu là vác đỡ gánh nặng, là chăm sóc người khác… Trong bài đọc thứ hai, có một câu mở mắt chúng ta: tình yêu luôn đi trước. Tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ nơi chúng ta qua điều này: Chúa đã sai Con của Ngài đến với chúng ta”.

ĐTC cũng nhận xét rằng “nhiệt kế đo lường tình yêu là cái lưỡi: không nói hành nói xấu người khác. Nếu giáo xứ này thành công trong việc không bao giờ nói xấu người khác, thì đáng được phong thánh.. Anh chị em hãy cố gắng đừng nói xấu ngừơi khác”.

Vatican
G.Trần Đức Anh OP