CN, 11 / 2017 10:20 Chiều | Đức Tin Jesus

Nữ tu sĩ Panigarola ở Milan nước Ý rất tận tình cứu giúp các đẳng Linh Hồn. Nàng luôn luôn cầu nguyện và khuyên bảo kẻ khác cầu nguyện cho các đẳng Linh Hồn. Tuy nhiên, gần như không bao giờ nàng cầu nguyện cho cha nàng tên là Gotha, mặc dầu nàng yêu mến chí thiết ông khi còn sống. Thỉnh thoảng nàng nghĩ đến việc cầu nguyện cho cha, nhưng lại nghĩ sang chuyện khác hay linh hồn khác.

Ngày lễ Các Đẳng, nàng đang cầu nguyện trong phòng, bỗng nhiên thiên thần hộ mệnh hiện ra và đưa nàng xuống Luyện Ngục. Tại đó, nàng nhìn ra cha mình trong số đông linh hồn bị giam trong một hồ nước đá lạnh.

Ông Gotha vừa thấy con, liền kêu lên: “Than ôi! Hỡi Panigarola, làm sao con có thể quên người cha khốn khổ của con, đang quằn quại trong đau khổ ở đây. Con tỏ ra đầy bác ái với người ngoài, cha thấy có một số được lên thẳng Thiên Đàng nhờ con cầu nguyện; nhưng đối với cha, là người con chịu ơn rất nhiều, con không một chút thương tình. Vậy, ít nhất một lần, con hãy thương cha đang bị dằn vặt suốt ngày đêm vì bao cực hình khủng khiếp”.

Nghe trách cứ như vậy, thiếu nữ xứng nhận và khóc nức nở cùng hứa làm ngay những gì thân phụ yêu cầu.

Thiên thần đưa nàng đến một nơi khác. Nàng hỏi thiên thần tại sao Chúa không cho phép nàng cầu nguyện cho ba mình, mặc dầu nhiều lần nàng đã nghĩ đến việc đó. Nàng kể: Một buổi sáng nọ, nàng khởi sự đọc kinh, ngất trí, và hình như đã dâng cho cha nàng một cái bánh trắng tinh, nhưng ông nhìn có vẻ khinh khỉnh và từ chối không nhận. Do đó nàng sợ là ông đã sa hoả ngục. Sau thị kiến đó, nàng không còn nghĩ đến việc cầu nguyện cho ông nữa, mà lại cầu nguyện rất nhiều cho những người khác.

Thiên thần đáp: “Con quên cầu nguyện cho ba con là Chúa cho phép để phạt ông hời hợt ít lo phần rỗi mình và làm những việc đạo đức được ơn trên soi sáng. Chúa cho phép con hành động với ông cũng như chính ông đã hành động với Chúa. Quên thì quên. Đó là ý nghĩa việc không nhận bá nh”.

Panigarola khi đã hoàn hồn, tan nát ưu phiền đến mức không còn một phút yên dạ, cơ hồ như luôn luôn văng vẳng bên tai tiếng não lòng của người cha đau khổ, nên khóc cạn nước mắt. Nàng tăng gia cầu nguyện và khắc khổ để cho phép công thẳng Chúa được hoàn toàn toại nguyện. Bây giờ cha nàng hiện về tràn đầy hân hoan và vinh hiển, cám ơn nàng va bay lên trời.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức rằng: Nếu con muốn khỏi quằn quại, ray rức, dằn vặt và rên xiết trong đau thương khủng khiếp Luyện Ngục, con phải hăng say yêu mến Chúa, chăm lo phần rỗi và cứu vớt Các Đẳng Linh Hồn trong đó.

(Trích sách Tháng các Linh Hồn).