T5, 04 / 2018 7:53 Chiều | Đức Tin Jesus

Trong thời cách mạng Pháp, tại làng Công Giáo dân chúng tôn sùng một pho tượng Đức Mẹ đặt nơi tôn nghiêm, bọn cách mạng muốn phá hủy pho tượng đó, chúng hùa nhau chế nhạo khinh chê việc sùng kính của giáo dân.

Một đứa trong bọn, để tỏ ra là mình anh hùng hảo hán đã đề nghị vứt tượng xuống giếng sâu.

Mọi người trong làng đều ghê tởm chuyện phạm thánh đó.

Nhưng bọn chúng vẫn thực hiện ý định, tên anh hùng hảo hán đã bắt tay vào việc ngay, hắn hăng hái hơn hết trong bọn, chúng đem thánh tượng ném xuống giếng trong khi reo hò buông lời phạm thượng.

Nhưng vui chẳng được bao lâu, tên đầu xỏ đã bị phạt mù ngay lập tức.

Hắn phải nhờ chúng bạn dắt về nhà. Dầu vậy, hắn vẫn không tỏ dấu ăn năn, mà còn chống đạo một cách hăng say nữa.

Mười năm sau, hòa bình trở lại xóm làng, tôn giáo được bành trướng, nhưng tượng Đức Mẹ vẫn còn nằm sâu dưới đáy giếng. Mọi người đau lòng. Một hôm Cha sở lên tòa giảng hô hào :

“Anh chị em thân mến, chúng ta cần phải đền tạ Đức Mẹ và phải đem thánh tượng Đức Mẹ lên khỏi giếng.”

Mọi người đồng ý, một ngày đã chọn, dân chúng tụ họp đông đảo quanh giếng, chỉ chưa thấy Cha sở đến. Bỗng từ xa tiến lại, Cha sở tay dắt anh mù, kẻ chủ mưu ném tượng ngày đến bên giếng, dân chúng huyên náo la ó ! Cha sở làm hiệu cho dân chúng im lặng rồi lên tiếng :

“Anh chị em thân mến, người mù hôm nay đến với chúng ta đầy lòng thống hối, muốn xin tha thứ tội lỗi tày đình anh đã phạm khi xưa. Anh đã tha thiết xin tôi tha và anh chị em tha. Anh ta cũng xin được chung tay với chúng ta để kéo tượng Mẹ. Chắc chắn Chúa và Mẹ đã tha thứ cho anh ta, anh ta đã nhận tội mình và hình phạt vì tội.”

Dứt lời cha, người mù cũng giơ cao tay, mắt tràn lệ nài xin dân chúng tha thứ và quên đi mọi tội lỗi của y. Lương tâm y hằng cắn rứt từ 10 năm nay. Dân chúng đồng thanh hô to :

“Chúng tôi quên hết, quên tất cả, chúng tôi sẵn làng tha thứ hết.”

Anh mù tiến lại bờ giếng, người ta đưa sợi giây kéo cho anh cầm, có người xuống giếng buộc thánh tương. Lạ chưa, đã 10 năm dưới giếng mà thánh tượng còn nguyên vẹn không hư bể nát. Buộc chặt rồi giáo dân bắt đầu hát kinh Cầu Đức Mẹ, vừa hát vừa kéo tượng Mẹ lên.

Thánh tượng từ đáy giếng sâu lên khỏi giếng an toàn. Khi giáo dân vừa thấy tượng tiếng reo hò ầm ỹ vang lên. Bỗng có một tiếng kêu lớn làm mọi người thinh lặng :
-Tôi đã khỏi mù rồi.

Đó là tiếng anh chàng phạm thánh kêu lên trong lúc hai gối phục xuống đất, hai tay giơ cao lên trời, lòng đầy sốt sắng và vui sướng.

Mọi người bỡ ngỡ vui sướng hân hoan tràn ngập cõi lòng.

Anh mù theo đoàn người rước tượng Mẹ đến nơi tôn kính cũ và còn sống lâu năm ca tụng lòng thương vô biên của Đức Mẹ.

Catholic World