T3, 01 / 2019 9:34 Chiều | Đức Tin Jesus

Nếu được Chúa ban ơn yên ủi thiêng liêng, Bạn hãy lĩnh nhận và tạ ơn Chúa. Nhưng phải coi đấy là ơn Chúa chứ không phải công Bạn.

Đừng lấy đó mà tự cao tự đại, cũng đừng quá vui vẻ hoặc hãnh diện vô ích. Nhưng hãy nhân đó mà tự hạ, mà dè dặt và cẩn thủ hơn, vì yên ủi sẽ qua đi mà cám dỗ sẽ tiến đến.

Nếu Chúa cất yên ủi đi, Bạn cũng đừng vội nản. Nhưng hãy khiêm tốn và nhẫn nại chờ Chúa trở lại, vì Chúa có thể lại ban cho ta ơn yên ủi dồi dào hơn.

Cái đó không mới lạ gì đối với những ai đã có đôi chút kinh nghiệm về đường nẻo Chúa. Các bậc đại thánh và các tiên tri xưa cũng đã từng trải những thăng trầm ấy.

Thánh vương Đavid lúc được ơn Chúa, Ngài nói: “Lúc tôi được sung túc tôi nói thực: muôn đời không ai nao núng nổi tôi”.

Nhưng lúc ơn Chúa qua đi, cảm kích ngài nói tiếp: “Chúa đã quay đi và tôi bị xao xuyến”.
Thế rồi giữa cơn xao xuyến, không thất đảm, ngài khẩn khoản cầu xin và thưa Chúa: “Lạy Chúa! con sẽ kêu tới Chúa, con sẽ cầu nguyện Chúa Trời con.

Sau hết, được toại nguyện, Ngài minh chứng: “Chúa đã nghe lời tôi, Ngài đã thương và ra tay bênh hộ tôi”.

Nhưng Chúa đã bênh hộ cách nào? Thánh vương Đavid nói: “Chúa đã đổi sầu làm vui cho tôi đầy tràn khoái lạc”.

Nếu với các vị đại thánh Chúa đã xử thế, thì – yếu đuối và túng nghèo như ta – đừng vội nản khi thấy mình lúc được sốt sắng, lúc lại khô khan. Vì ơn Chúa đến trong ta hay từ bỏ ta, cái đó là quyền Chúa.

Do đó, thánh Job nói: “Vừa tảng sáng Chúa đến thăm người; rồi Chúa lại thử thách người”.

Tôi sẽ trông cậy vào ai? Sẽ tín nhiệm ở ai? Mà không trông cậy và tín nhiệm ở lượng đại từ bi Chúa và chờ đợi ơn Chúa đến trong tôi?

Dầu sống bên những con người đạo đức, những tu sĩ thánh thiện, những bạn tín trung; dầu tôi đọc sách Thánh và những sách đạo đức; dầu tôi nghe vịnh ca và điệu nhạc thánh thót, tất cả những cái đó chả ích gì cho tôi, và tôi cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì, khi ơn Chúa bỏ tôi và để tôi trong tình trạng túng thiếu.

Lúc đó phương thuốc linh diệu nhất là nhẫn nại và tự xả thân hoàn toàn trong thần ý Chúa.