T5, 03 / 2018 3:01 Sáng | Đức Tin Jesus

(Nhân ngày 8/3)

Ngày hôm nay đặc biệt lắm em nhỉ?

Mà người đời quên suy nghĩ về em

Về những người luôn phục vụ ngày đêm

Đem yêu thương cho đời thêm nhựa sống

Tặng cho em những cuộc đời đang sống

Sống quên mình cống hiến cho trần gian

Sống tương giao với tình Chúa đầy tràn

Sống thầm lặng không một lời than thở

Ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ lỡ:

Lời cảm ơn oà vỡ tận đáy lòng

Gởi đến em những người trong hội dòng

Cả một đời sống hiệp thông cầu nguyện

Em hôm nay là trọng tâm câu chuyện

Là nhân vật cần xuất hiện, tôn vinh

Vì em sống và đã sống hết mình

Mối tình Chúa tình đời, ôi! rất đẹp

Em người nữ một chiến binh gang thép

Từ bỏ mình chọn lối hẹp dấn thân

Người nữ Chúa đẹp nhất cõi dương trần

Nên tôi chẳng ngại ngần câu khen ngợi

8/3 hằng năm tôi vẫn đợi

Trao cho em hoa thơm với lòng thành

Cảm ơn em người phụ nữ đã dành

Trọn cuộc đời trở thành người yêu Chúa.

Maria Trang Đài 07/03/2018.