T2, 01 / 2018 10:33 Sáng | Đức Tin Jesus

Chỉ trong vài ngày, bức hình em bé 2 tuổi được lan truyền khắp  thế giới! Nhiều trang blog và trang mạng của các cộng đoàn công giáo chia sẻ bức hình này trên các trang mạng xã hội.

Cách đây vài ngày ở Bogota, Colombia. Em Pablo, 2 tuổi rưỡi là em bé nhỏ nhất của ba anh. Em xin cha anh, em có thể chơi các siêu anh hùng nhỏ với… Chúa Giêsu không?

«Cha của em trả lời, các siêu anh hùng nhỏ phải hỏi Chúa Giêsu xem Chúa có cho họ siêu quyền năng của Chúa không. Ngay lập tức, em để các siêu anh hùng nhỏ nằm xuống cầu nguyện trước bức tượng nhỏ của Chúa Giêsu và em cũng nằm xuống để cầu nguyện với Chúa Giêsu.» đó là câu chuyện cô Maria Juliana Escallon, mẹ đỡ đầu của em Pablo kể cho hãng tin ACI.

Bức hình được cha của em Pablo là ông Diego chụp. Cô Maria Juliana chia sẻ bức hình trên trang Instagram mà không tưởng tượng bức hình sẽ nổi tiếng như vậy.

Marta An Nguyễn chuyển dịch