T4, 11 / 2017 10:49 Chiều | Đức Tin Jesus

Thánh Augustinô đã phải chiến đấu suốt 12 năm mới thắng được các nết xấu để trở lại với Chúa.

Thử hỏi, những người cố chấp liều mình sống lâu năm trong đàng tội-lỗi, cứ đinh-ninh rằng họ sẽ trở lại trong phút chốc giữa cơn bệnh dữ dằn, trí khôn bối-rối, trước giờ chết được sao?

Chỉ nói và hứa ngoài miệng chưa đủ, phải nói và hứa tự đáy lòng và đem thực-hành ngay lời nói, lời hứa đó mới chứng-tỏ được sự quyết-tâm của mình.

Lạy Chúa! Thật đáng run sợ cho những kẻ có tội biết bao, khi lương-tâm họ bị lu mờ, họ nhận-thức được các tội-lỗi nặng nề, họ sợ Chúa phán xét, sợ hỏa-ngục, sợ khốn-khó đời đời, đủ thứ lo sợ, nhưng lại không muốn thoát khỏi các nỗi lo sợ đó bằng cách thống-hối ăn-năn!

Trì hoãn ngày mai chỉ là một cách trấn-át tiếng nói lương-tâm, đi theo con đường ma quỷ đã vạch cho họ.

Không trở lại ngay chỉ là cách cứ sống trong giông-tố hãi-hùng và kéo dài cuộc sống tội-lỗi cho đến khi lìa trần.

Một vài tác-giả nói rằng lời cầu nguyện, nước mắt và lời hứa của kẻ có tội sắp chết cũng giống như nước mắt và lời hứa của một người bị kẻ cướp đang dí dao găm vào cổ họng, kết-liểu cuộc đời người đó.

Thât bất hạnh biết bao cho những ai nằm trên giường chết và lìa khỏi trần gian với bao tội-lỗi nặng nề.

….

Hãy sửa soạn và sẵn sàng trước khi ngày đó đến.

Bạn đọc mến! Nếu như bạn chết ngay ngày hôm nay trước trước đêm tối, và số phận đời đời của bạn được định đoạt, bạn trả lời sao đây?

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Hay bạn lại tốn bao công sức để nài xin thêm một năm, hoặc một tháng hay ít ra thêm một ngày nữa?

Tại sao bây giờ Chúa đang cho bạn thời giờ, bạn lại không tính sổ lương-tâm đi?

Hay bạn nghĩ rằng hôm nay chưa phải là ngày cuối cùng đời bạn?

“Đừng trì hoãn ngày mai, hãy trở lại cho kịp.
Vì cơn thịnh nộ của Chúa đến bất ngờ.”

Để được cứu-thoát, cần phải xa lá nh tội lỗi.

Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Sao lại trì hoãn ngày mai, mà không xa lá nh tội lỗi ngay từ bây giờ?”

Nguồn : Tinmung.net