T3, 05 / 2018 11:05 Sáng | Đức Tin Jesus

Và ngài kể lại một người mẹ có được ơn chỉ dẫn đặc biệt.

Tất cả chúng ta đọc kinh Kính mừng, nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa của kinh? Lời Kinh thật sự nói về điều gì?

Trong quyển sách, “Mẹ Maria, Mẹ của mọi người” (“María, Mamma di tutti”), chính Đức Thánh Cha Phanxico dạy chúng ta ý nghĩa của lời kinh quan trọng này.

Đầy ơn phúc

Thiên Thần Gabriel ca khen Mẹ Maria là “đầy ơn phúc” (Lc 1:28); Đức Thánh Cha giải thích rằng nơi Mẹ “không có một không gian cho tội, vì từ muôn đời Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm mẹ Chúa Giê-su, và giữ cho Mẹ không mắc tội tổ tông.”

“Ngôi Lời trở nên nhục thể trong cung lòng Mẹ. Cả chúng ta nữa đều được kêu gọi hãy lắng nghe tiếng Chúa, Đấng nói với chúng ta, và đón nhận ý định của Người. Thiên Chúa luôn nói với chúng ta.”

Thiên Chúa ở cùng Bà

Đức Phanxico nói rằng những gì xảy ra theo một cách rất riêng nơi Mẹ Maria Đồng trinh “cũng sẽ xảy ra trong mức độ thiêng liêng nơi chúng ta khi chúng ta đón chào Ngôi lời Thiên Chúa bằng một tâm hồn tốt lành và chân thành, và đem ra thực hành. Khi đó dường như Thiên Chúa trở thành xác thịt trong chúng ta; Ngài đến để sống trong chúng ta, vì Ngài xây dựng nhà của Ngài trong những người yêu mến Ngài và tuân giữ lời Ngài. Không dễ hiểu được điều này, nhưng đúng là rất dễ cảm nhận nó trong tâm hồn.”

“Chúng ta có nghĩ rằng sự nhập thể của Chúa Giê-su chỉ là một biến cố trong quá khứ chẳng có tác động gì đến cá nhân chúng ta? Tin tưởng nơi Ngài có nghĩa là dâng hiến cho Ngài thân xác chúng ta, với sự khiêm hạ và can đảm như Mẹ Maria.”

Có phúc lạ hơn mọi người nữ

Mẹ Maria đã sống đức tin như thế nào? Đức Thánh Cha trả lời, “Mẹ đã sống đức tin trong sự đơn sơ của những công việc thường ngày làm mọi người mẹ phải lo lắng, chẳng hạn việc cung cấp của ăn và cái mặc, và chăm sóc nhà cửa … Chính cuộc sống bình thường này của Mẹ Đồng trinh là nền tảng trong đó phát triển sự giao tiếp và sự đối thoại sâu thẳm giữa Mẹ và Thiên Chúa, giữa Mẹ và Con của Mẹ.”

Và Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ.

Đức Phanxico giải thích rằng Mẹ Maria đón nhận, nhưng không thụ động.

“Cũng như việc Mẹ nhận lãnh quyền năng của Chúa Thánh Thần trên mức độ thể lý, và rồi trao tặng xác thịt và máu cho Con Thiên Chúa Đấng hình thành trong Mẹ, thì trên mức độ thiêng liêng cũng vậy, Mẹ đón nhận ơn sủng và đáp lời bằng đức tin. Vì vậy Thánh Augustine nói rằng Mẹ Đồng trinh ‘đã chịu thai trong tâm hồn trước khi chịu thai trong cung lòng.’ Mẹ đã chịu thai đức tin trước, và sau đó là Con Thiên Chúa.”

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

Đức Thánh Cha tiếp tục, Mẹ Đấng Cứu thế “đi trước chúng ta và liên tục củng cố cho chúng ta trong đức tin, trong ơn gọi, và trong sứ mạng của chúng ta. Với mẫu gương khiêm hạ của Mẹ và sự sẵn sàng vâng nghe theo ý định của Thiên Chúa, Mẹ giúp chúng ta thể hiện đức tin qua việc hân hoan loan báo Tin mừng, không biên giới.”

Cầu cho chúng con là kẻ có tội

Để giải thích ý nghĩa của đoạn kinh này, Đức Phanxico kể lại một giai thoại:

“Cha nhớ có một lần tại Đền thờ Lujá n, cha đang ngồi trong tòa giải tội, phía sau là một hàng người dài. Có một thanh niên trông rất mô-đen, đeo bông tai, xăm mình, những thứ như vậy … Và chàng thanh niên đến kể cho cha nghe chuyện đang xảy ra với anh ta. Nó là một vấn đề lớn, rất khó khăn. Và anh ấy nói với cha, ‘Con kể hết mọi chuyện cho mẹ con, và mẹ con nói: Hãy đến với Mẹ Đồng trinh Đầy ơn phúc và Mẹ sẽ bảo con phải làm gì.’ Đấy là một người phụ nữ được ơn chỉ dẫn. Bà không biết cách giải quyết vấn đề của con trai, nhưng bà đã chỉ ra con đường đúng: đến với Mẹ Maria Đồng trinh, và Mẹ sẽ nói cho con. Đây là một ơn chỉ dẫn. Người phụ nữ đơn sơ, khiêm nhường đó đã cho người con trai lời khuyên tốt nhất. Thật vậy, người thanh niên nói với cha, ‘Con nhìn lên Mẹ Đồng trinh Đầy Ơn phúc và con cảm nhận con phải làm như vầy, như vầy, như vầy …’ Cha chẳng phải nói thêm gì; chính người thanh niên và mẹ anh ta đã nói lên tất cả. Đây là ơn chỉ dẫn. Những người mẹ của chúng ta được ơn này: hãy xin ơn để nó được trao tặng cho con cái của anh chị em. Ơn chỉ dẫn con cái của anh chị em là một ơn của Thiên Chúa.”

Khi nay, và trong giờ lâm tử

Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria, Đức Phanxico nói, “để Mẹ, là Mẹ của người anh Hai của chúng ta là Đức Giê-su, dạy chúng ta có cùng một tinh thần hiền mẫu đối với anh em của chúng ta, với tấm lòng chân thành biết chấp nhận, tha thứ, củng cố, và thông truyền sự vững tin và hy vọng. Và đây là điều một người mẹ làm.”

Con đường của Mẹ Maria hướng về trời bắt đầu bằng lời ‘xin vâng’ mà Mẹ đã thưa ở làng Na-da-rét, khi trả lời cho Thiên sứ loan tin ý định của Thiên Chúa cho Mẹ. Trong thực tế, đó chính là con đường: mọi lời ‘xin vâng’ với Thiên Chúa là một bước tiến về quê Trời, tiến về sự sống trường sinh.”

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 17/5/2018]