ĐỨC MARIA HẰNG GHI NHỚ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ẤY TRONG LÒNG

Trích bài giảng của thánh Lôrenxô Giústianô, giám mục.

Khi Đức Maria suy đi nghĩ lại trong lòng tất cả những điều đã đọc, đã nghe và đã thấy, thì lòng tin của Người càng lớn mạnh, công phúc của Người càng gia tăng, Người được đức khôn ngoan soi sáng và ngọn lửa mến yêu nung nấu tâm hồn. Khi nghiền ngẫm sâu xa các mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ bày, Đức Maria được chan chứa niềm vui, đầy tràn Thần Khí, quy hướng về Thiên Chúa mà vẫn một lòng khiêm hạ. Sự thăng tiến trong ân sủng như thế nâng con người từ chỗ rốt hết lên đến đỉnh cao và càng làm cho thêm rạng rỡ.

Hạnh phúc thay tâm hồn Đức Trinh Nữ, vì được Thần Khí ngự trị bảo ban mà luôn vâng phục Ngôi Lời Thiên Chúa trong mọi sự. Đức Trinh Nữ không để cho tình riêng ý tư điều khiển, nhưng một khi, từ nội tâm, đức khôn ngoan khơi gợi điều gì phải tin, thì Người mau mắn đem ra thực hành. Thật là chính đáng khi Đức Khôn Ngoan xây nhà cho mình trong Hội Thánh, lại nhờ Đức Maria rất thánh mà cổ võ việc tuân hành lề l,uật, thanh tẩy tâm hồn, nêu gương khiêm hạ và dâng tiến hiến lễ thiêng liêng.

Hỡi linh hồn trung tín, hãy noi gương Đức Maria ! Quả thật, để được thanh t,ẩy về đường thiêng liêng và có thể rửa sạch các vết nhơ tội lỗi, bạn hãy bước vào đền thờ tâm hồn của mình. Ở đó, Thiên Chúa nhìn đến thiện ý trong mọi việc chúng ta làm, hơn là chính việc làm.

Vì thế, nhờ miệt mài chiêm niệm, lòng trí chúng ta có thể quy hướng về Thiên Chúa và chỉ tưởng nhớ đến Người; nhờ gia tăng các nhân đức và thực thi các việc hữu ích cho người thân cận, chúng ta tìm được sự an hoà.

Chúng ta hãy làm như vậy, chỉ vì lòng mến của Đức Kitô thôi thúc chúng ta. Đây hẳn là hiến lễ thanh t,ẩy thiêng liêng được Chúa chấp nhận. Hiến lễ này hoàn tất không phải trong đền thờ do tay con người làm nên, nhưng trong đền thờ tâm hồn, nơi Chúa Kitô hoan hỷ ngự vào.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận