T7, 05 / 2018 12:31 Sáng | Đức Tin Jesus

GƯƠNG CHÓI SÁNG VỀ SỰ KHIÊM NHƯỜNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC

NGÀI CHỈ NHẬN MÌNH LÀ “TÔI TỚ BẤT XỨNG CỦA CHÚA”

Những người biết thành tâm xin lỗi, thường là những người ít lỗi nhất.

Những người biết thành tâm xin lỗi, thường là những người vĩ đại nhất.

Những người biết thành tâm xin lỗi, thường là những người mạnh mẽ nhất.

Những người biết thành tâm xin lỗi, thường là những người được yêu mến nhất.

Những người biết thành tâm xin lỗi, thường là những người khiêm nhường nhất.

Những người biết thành tâm xin lỗi, thường là những người thành công nhất.

Những người biết thành tâm xin lỗi, thường là những người gần Thiên Chúa nhất.

Những người biết thành tâm xin lỗi, thường là những người được Chúa yêu thương & hài lòng nhất.

HÃY KẾT THÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI BIẾT THÀNH TÂM NHẬN LỖI.

ĐỨC GIÁM MỤC XIN LỖI, XIN THA THỨ & XIN CẦU NGUYỆN

Sá ng hôm nay trong Thánh Lễ trọng thể mừng kỷ niệm 30 năm Linh mục và 15 năm Giám mục của Đức Cha Giuse đáng kính Giuse Vũ Văn Thiên Giám mục Hải Phòng- Ngài đã chân thành xin lỗi, xin tha thứ & xin cầu nguyện.

Như chúng ta đã biết, Ngài là Giám mục rất là tài đức, thánh thiện nhưng lại rất mực khiêm nhường, khiêm tốn.

NGÀI THƯỜNG CHỈ KHIÊM TỐN NHẬN MÌNH LÀ “TÔI TỚ BẤT XỨNG CỦA CHÚA” trong các Thánh Lễ,

Khẩu hiệu Giám mục của Ngài là: “Phục vụ trong niềm vui và hi vọng”.

Từ khi Ngài về làm Giám mục, Giáo phận Hải Phòng đã có rất nhiều khởi sắc về mọi mặt.

Ngài đã kéo ơn Chúa xuống và làm cho Giáo phận rất nhiều điều kỳ diệu.

Ngài mời gọi cộng đoàn dân Chúa: “Hỡi tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy đến mà nghe tôi kể những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho tôi” (Thánh vịnh 66,16)

Kết thúc bài giảng, Ngài đã rất khiêm nhường, thành tâm xin lỗi Thiên Chúa và Cộng đoàn Giáo phận.

Ngài cũng xin Chúa cùng mọi người cảm thông & tha thứ.

Nguyên văn như sau:

“… Nhân dịp này, tôi cũng suy nghĩ, cầu nguyện, xét mình trước mặt Chúa và xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi, bất xứng của mình.

Tôi cũng nói lời xin lỗi đối với tất cả các cha, các Tu sĩ, quý ông bà và anh chị em

về những vụng về,

về những thiếu sót,

về những sai lầm,

về những điều đáng lẽ phải làm mà đã không làm, đáng lẽ phải nói mà đã không nói.

Xin Chúa tha tội và mọi người cảm thông.

Để rồi chúng ta làm cho giáo phận Hải Phòng liên kết thành 1 Gia đình, có Thiên Chúa là Cha và chúng ta là anh chị em của nhau.”

Ngài cũng xin cộng đoàn tiếp tục yêu thương, cộng tác và cầu nguyện cho giáo phận Hải Phòng ngày 1 lớn mạnh.

Ngài là Giám mục đáng kính mà lại có tâm tình như vậy.

Còn chúng ta là ai?

Chúng ta chỉ là tội nhân còn rất nhiều thiếu sót cần được Thiên Chúa tha thứ và thương xót.

Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm noi gương chói sáng của Đức Giám mục về sự nhận lỗi & xin lỗi.

Hãy xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau.

Xin tiếp tục tha thiết cầu nguyện cho Ngài ngày càng nên giống Chúa Giêsu mục tử luôn biết phục vụ, yêu thương, hiền lành và khiêm nhường trong niềm vui và hi vọng, để Ngài kéo dồi dào ơn Chúa hơn nữa xuống trên tất cả chúng ta.

Và xin đừng quên cầu nguyện cho nhau.

Giuse Kích