T2, 05 / 2018 8:59 Chiều | Đức Tin Jesus

Đối với những ai theo Đạo Đức Chúa Trời chân chính, đích thực, như Công Giáo, Tin Lành, Anh Giáo và Chính Thống, thì họ đều biết rằng, Đức Chúa Trời của họ đã dạy họ phải luôn biết Mến Chúa và yêu thương người khác như chính mình.

Thậm chí Đức Chúa Trời còn dạy chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù ghét và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình.

Không những thế, Đức Chúa Trời còn sai chính Con Một duy nhất của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến làm gương cho chúng ta về những gì Ngài dạy.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực là Đạo của tình yêu thương, tự do, tự nguyện và chinh phục bằng trái tim.

Chính vì không biết về Đạo, nên rất nhiều người đã lạm dụng tên của Ngài một cách quá đáng. Thậm chí có người coi là tà Đạo.

Không phải cứ cái gì lóng lánh đều là vàng.

Không phải cứ cái gì tên là “đức chúa trời” đều là Đạo thật của Đức Chúa Trời.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực không bao giờ ép bất cứ ai theo ĐẠO.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực không bao giờ ép bất cứ ai uống thứ thuốc mê màu đỏ để ép theo ĐẠO.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực không bao giờ dạy bất hiếu với cha mẹ tổ tiên.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực không bao giờ dạy bỏ cha bỏ mẹ đi lang thang.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực không bao giờ dạy đập bỏ bát hương kính nhớ ông bà tổ tiên.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực không bao giờ dạy phải dâng cúng 10% thu nhập.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực không bao giờ dạy bỏ ăn bỏ học để đi truyền Đạo.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực không bao giờ dạy về lấy tài sản của bố mẹ mình đem đi.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực không bao giờ dạy rằng Chúa Giêsu đã tái sinh vào 1 người đàn ông Hàn Quốc tên là An Xang Hồng.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực không bao giờ dạy rằng Thiên Chúa cũng “có nam có nữ”, có “chúa cha” thì phải có “chúa mẹ”.

Đạo Đức Chúa Trời đích thực là Đạo do chính Đức Chúa Trời thiết lập.

Tất cả những gì đi ngược lại điều Răn của Đức Chúa Trời là ” MẾN CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI” đều đi ngược lại Đạo đích thực của Đức Chúa Trời.

Cái gọi là tà giáo “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” chỉ lừa gạt được những ai không hiểu biết Kinh Thánh, những ai không hiểu biết Chúa, những ai có Đức tin non nớt, những ai vô Thần và những ai ngây ngô khờ dại mà thôi.

Chính Chúa Giêsu đã phán:

“Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính Ta đây là Đấng Kitô”, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.

Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã; coi chừng, đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là chung cục.

Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi.

Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn.

“Bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em; anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy.

Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau.

Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người.

Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. ( Mt 24, 4-13)

Ngài còn phán: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?

Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?

Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,43-48)

Anh em hãy sám hối, tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi bị lầm đường lạc lối. Amen.

Nguồn: Facebook Royal Hoàng Nguyễn