T7, 10 / 2017 9:59 Chiều | Đức Tin Jesus

Chúa Cha cao cả trên trời đã sai tổng lãnh thiên thần Gáprien báo tin cho Đức Trinh Nữ Maria thánh thiện và vinh hiển biết rằng Ngôi Lời rất đáng kính, thánh thiện và vinh hiển sẽ từ trời mà đến. Và từ cung lòng Đức Trinh Nữ, Ngôi Lời đã nhận lấy xác phàm hèn yếu của loài người chúng ta. Tuy rất mực giàu sang, nhưng chính Người đã muốn cùng với người mẹ diễm phúc của mình chọn nếp sống nghèo khó. Khi sắp chịu khổ hình, Người đã cử hành lễ Vượt Qua với các môn đệ. Sau đó, Người đã cầu nguyện với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con.

Tuy nhiên, Người đặt ý mình trong ý Chúa Cha. Và ý Chúa Cha là người Con diễm phúc và vinh hiển mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta và đã được sinh ra cho chúng ta, sẽ phải đổ máu mình ra để dâng hiến chính bản thân làm lễ vật hy sinh trên bàn thờ thập giá. Chúa Con đã làm như vậy không phải vì bản thân, bởi lẽ chính nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, nhưng là vì tội lỗi chúng ta. Người nêu gương cho chúng ta, để chúng ta dõi bước theo Người.

Chúa Cha muốn cho tất cả chúng ta được cứu độ nhờ Chúa Con, và đón nhận con của Người với tâm hồn trong trắng và thân xác thanh sạch.

Ôi hạnh phúc và đáng chúc phúc biết bao, những ai yêu mến Chúa và làm những gì chính Chúa dạy bảo trong Tin Mừng: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn… và yêu người thân cận như chính mình ! Vì vậy, chúng ta hãy đem lòng thanh trí sạch mà yêu mến Thiên Chúa và thờ phụng Người, bởi lẽ đó chính là điều Người khao khát hơn cả khi nói: Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Quả thế, những người thờ phượng Chúa Cha thì phải thờ phượng Người trong thần khí và sự thật. Và ngày đêm chúng ta hãy ngợi khen và cầu khẩn Người rằng: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, vì chúng ta phải cầu nguyện luôn không được nản chí.

Hơn nữa, chúng ta phải sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. Hãy yêu tha nhân như chính mình. Hãy có lòng bác ái và khiêm nhường. Hãy làm phúc bố thí, vì của bố thí thanh tẩy linh hồn khỏi những vết nhơ tội lỗi. Thật vậy, con người mất hết mọi sự khi phải để lại ở đời này, nhưng lại mang theo mình những công phúc do đức ái và các của bố thí. Vì những việc đó họ sẽ được Chúa ân thưởng và trả công xứng đáng.

Chúng ta không nên khôn ngoan và khéo léo theo kiểu người đời, nhưng đúng hơn phải đơn sơ khiêm tốn và trong sạch. Đừng bao giờ muốn mình hơn người khác, nhưng đúng hơn, vì Thiên Chúa, chúng ta phải là những tôi tớ phục vụ mọi người. Hết thảy những ai làm như vậy và kiên vững đến cùng, thì Thần Khí Chúa sẽ ngự trên họ và cư ngụ trong họ.

Họ sẽ là con cái Cha trên trời, vì thi hành công việc của Người. Họ là bạn đời, là anh em, là những người mẹ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Trích thư của thánh Phanxicô Átxidi gửi cho mọi tín hữu.