" /> ĐOÁ QUỲNH CỦA THIÊN CHÚA
Home » Sống Đạo » ĐOÁ QUỲNH CỦA THIÊN CHÚA

ĐOÁ QUỲNH CỦA THIÊN CHÚA

ĐOÁ QUỲNH CỦA THIÊN CHÚA

Quỳnh nở

Quỳnh nở

Trao dạ đời hơi thở

Dõi bốn mùa một khoảnh khắc bừng lên

Quỳnh là Quỳnh hương mùi nhớ

Quỳnh là Quỳnh thanh trong hớn hở

Quỳnh ôi

Quỳnh thơm trao hơi thở Chúa Trời.

Quỳnh mở

Quỳnh mở

Sá ng rực đêm đại đoá

Âm trầm mãnh liệt nơi con tim Tạo hoá

Ôm luôn cả loài người sa đoạ

Quỳnh vương vương lệ bởi màn đêm gieo họa

Quỳnh thương thương cất lời

Cá nh trắng đớn đau xin Chúa Trời thứ tội.

Quỳnh dướn

Quỳnh dướn cá nh

Mắt hướng lên ngưỡng chiêm đời muôn trượng

Nhủ loài người hãy hiến dâng lòng quy hướng

Thượng đế là Cha đêm nay cho Quỳnh mơ thiên ngưỡng

Một quãng ngắn cuộc đời Ngài vẫn cho một kết cùng phước vượng

Quỳnh khơi trong

Quỳnh mở tâm hồn đón Lòng Trời Thương xót.

Quỳnh bật dậy

Quỳnh chưa một giây ngủ

Lúc này đây lúc bừng mở thiên thai

Quỳnh chân thiện Quỳnh rạng rỡ hình hài

Quỳnh hương khiết vọt tới trời thanh khiết

Đã một giây đã một phút đã một giờ phát tiết

Chào nhân gian Quỳnh bước tới thiên đàng

Thôi giã biệt đoá Quỳnh này tha thiết.

Quỳnh úa héo

Quỳnh vắt vẻo thinh không

Linh hồn tôi cũng theo Quỳnh vạn nẻo

Tìm Cha Quỳnh cũng là Cha của chính tôi

Mà thờ phượng mà dâng lời thỏ thẻ

Tâm nhuỵ Quỳnh tâm nhuỵ của lòng tôi

Gieo neo bồi hồi

Cho nụ Quỳnh mới lên ngôi.

Quỳnh cánh mỏng

Quỳnh đỏng đảnh

Nàng sớm đi đâu

Biền biệt mùa Đông quá Xuân chưa trở lại

Nàng chỉ muốn vào Thu nở cánh mềm nhẹ lắng

Đêm nỗi nhớ tôi thức ngắm đèn chầu

Quỳnh tan trong Thu cùng tôi quỳ thờ lạy

Vị Thiên Chúa

Của bình an

Vị Thiên Chúa

Của tình yêu.

Dã Tràng Cát.

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *