T2, 01 / 2018 12:52 Chiều | Đức Tin Jesus

 Hỏi:

Con co y muon di tu tu rat lau roi.Con thay minh khong co on goi tu trieu nen con da xin phep Cha xu cho con duoc sang tim hieu doi song tu dong. Sau khi tim hieu con cam thay rat phu hop voi doi song nay,va Cha xu cung dong y cho con theo.Nhung ngay sau đó Cha xu ma^’t nen con tro ve gia dinh.Thoi gian da^`n tro^i con tro thành lao dong chi’nh o trong nhà, trong thoi gian nay con van ap u mong uoc cua doi tu, nhung vi hoàn canh gia dinh nen con cứ na^’n ná chua di. Cách đây ít ngày, con xin phep cha me cho con duoc thuc hien mong uoc doi tu, nhung cha me con khong dong y( voi ly do la bay gio con la lao dong chinh trong nha neu con di thi lay ai cham lo gia dinh).

Con khong biet phai lam sao nua, neu con cu di ma khong duoc su cho phep cua bo^’ me. bo?mac gia dinh thi con co mac toi khong vang loi cha me khong?.

Đáp:

Nếu anh là người duy nhất phải lo cho cha mẹ già, thì nhà Dòng cũng không nhận anh đâu. Anh có đi tu, rồi cũng không an tâm khi nghĩ đến cha mẹ, áy náy vì “không nghe lời” như anh viết.

Nhưng nếu thực sự Chúa gọi anh, thì phần cha mẹ anh Chúa sẽ lo liệu xếp đặt. Không có gì là tội cả. Thánh Phanxicô, thánh Đaminh, Tôma Aquino, đã nghe tiếng Chúa hơn nghe tiếng cha mẹ.

Ơn gọi tu trì tuy khó nhưng quí báu, vì là những người được tuyển chọn giữa rất nhiều người.

Tiếp tục cầu nguyện và thử cách khác xem ra đi có ổn không.

Nhiều ơn gọi đã bị mất đi cách đáng buồn ngay từ phút đầu bởi cha mẹ, bởi đương sự, bởi hoàn cảnh chung quanh.