T5, 05 / 2018 12:59 Chiều | Đức Tin Jesus

Truyện kể về một linh mục qua đời đến cổng thiên đàng, gặp thánh Phêrô giữ cửa.

Thánh Phêrô hỏi: 

– Con muốn vào thiên đàng phải không? Con phải kể cho cha biết khi ở trần gian con đã làm được những gì.

Linh mục trả lời:

– Thưa thánh Phêrô, con đã mở được một nhà mồ côi chăm sóc trẻ con bị bỏ rơi hoặc cha mẹ chết sớm.

– Tốt. Con được một điểm. Còn gì nữa?

– Thưa thánh Phêrô, con đã xây được một nhà thờ làm nơi giáo hữu đến dâng của lễ và cầu nguyện sốt sắng.

– Tốt. Được thêm một điểm nữa.

Con còn gì nữa không?

– Thưa thánh Phêrô, con đã viết sách làm mạng lưới tức là thả lưới thu phục người ta biết Chúa và sống ngay lành.

– Tốt, được thêm một điểm nữa. Con còn gì nữa không?

Linh mục gãi đầu:

– Thưa thánh Phêrô, vậy bao nhiêu điểm mới được vào thiên đàng cơ ạ?

– 100 điểm.

Linh mục bối rối:

– Con cố gắng hết sức mà chỉ làm được có bấy nhiêu thôi.
Còn thì mọi sự đều do ơn Chúa cả.

Thánh Phêrô nói ngay:

– Vậy thì con đủ 100 điểm để vào thiên đàng rồi.

Nguồn:
Tinmung.net