T4, 05 / 2018 5:22 Chiều | Đức Tin Jesus

fr.aleteia.org, Marie Le Goaziou, 2017-05-01

Ngày 1 tháng 5, ngày lễ lao động, ngày chúng ta có thói quen tặng nhau hoa huệ chuông (muguet). Nhưng Đức Mẹ có mối liên hệ nào trong ngày lễ này.

Tháng 5 là tháng Đức Mẹ, tháng được chính thức gọi là tháng Đức Mẹ từ năm 1724. Nhưng vì tháng 5 là tháng vào xuân, cây cối bắt đầu nở hoa và hoa huệ chuông là một trong các hoa nở đầu tháng 5, từ thế kỷ thứ 14, một tu sĩ Dòng Đa Minh có thói quen kết vòng triều thiên hoa huệ chuông dâng Đức Mẹ. Truyền thông đẹp này vẫn còn lưu truyền đến ngày nay với bó hoa huệ chuông.

Vào thời Trung Cổ, ngày 1 tháng 5 là ngày mừng mùa xuân! Và kể từ thế kỷ 18, ngày 1 tháng 5 được chọn làm ngày ký lại hợp đồng thuê nhà hay hợp đồng làm việc. Đến thế kỷ thứ 9, ngày 1 tháng 5 là ngày đình công hàng năm để đòi quyền làm việc ngày tám tiếng, trước khi ngày này thành ngày quốc tế cho các công nhân.

Nhưng liên hệ nào giữa ngày lễ lao động và hoa huệ chuông?

Không có một liên hệ nào! Nếu có là mọi người có thể bán hoa huệ chuông hái từ vườn nhà của mình hay sản phẩm của mình mà không phải trả thuế!

Truyền thống tặng hoa huệ chuông vào ngày đầu tháng 5 thì có từ năm 1561 khi vua Charles IX tặng cho tất cả các bà ở triều đình hoa huệ chuông để chúc họ được hạnh phúc. Và tặng một bó có mười ba hoa!

Còn hoa huệ chuông thường được dâng Đức Mẹ vì truyền thuyết cho rằng nước mắt Đức Mẹ đổ dưới chân thánh giá đã l nảy sinh ra cây hoa huệ chuông màu trắng…

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch