T4, 05 / 2018 12:44 Sáng | Đức Tin Jesus

Trước khi chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta giống như người mang gánh nặng của tuổi tác và tật nguyền, nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trong chúng ta rồi, chúng ta liền được biến đổi trở nên trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy nghị lực.
(Thánh Gioan Maria Vianê)

***
Nhờ Thánh Thần, mỗi vị thánh đều trở nên thần linh, như chính Thiên Chúa đã nói: “Ta đã nói các ngươi là Thần”.
(Thánh Basilliô)

***
Linh hồn có vai trò đối với thân xác con người thế nào, thì Thánh Thần cũng có vai trò như vậy đối với Hội Thánh, Thân Mình Chúa Kitô.
(Thánh Augustinô)

***
Người yêu mến Chúa Thánh Thần sẽ cảm nghiệm mọi thứ vui sướng trong mình. Thánh Thần dẫn chúng ta giống như một người mẹ dẫn dắt đứa con nhỏ, hoặc giống như một người sáng dẫn một người mù. Những người yêu mến Chúa Thánh Thần sẽ thấy việc cầu nguyện đầy hoan lạc đến nỗi họ không thấy có đủ giờ để cầu nguyện.
(Thánh Gioan Maria Vianê)

***
Chúa Thánh Thần không nói với một linh hồn chia trí và lắm lời. Chúa Thánh Thần nói qua những soi động lặng lẽ của người với một linh hồn tịnh tâm, một linh hồn biết giữ thinh lặng.
(Thánh Faustina)

***
Ai tuyên xưng Ngôi Con là Chúa, thì tuyên xưng trong Thánh Thần, vì Thánh Thần luôn đi trước những người muốn tiến đến gần Đức Kitô bằng đức tin.
(Thánh Grêgôriô thành Nítxê)

***
Nhờ hiệp thông với Thánh Thần, chúng ta trở nên người của Thánh Thần, được trở lại Địa Đàng, được dẫn vào Nước Trời và tình nghĩa tử, được ban cho lòng tin tưởng để gọi Thiên Chúa là Cha, để thông phần vào ân sủng của Đức Kitô, để được gọi là con cái sự sáng và dự phần vào vinh quang đời đời.
(Thánh Basilliô)

***
Thánh Thần chính là môi trường sống của các thánh nhân, mỗi thánh nhân là môi trường hoạt động của Thánh Thần, vì thánh nhân hiến dâng tâm hồn cho Thiên Chúa ngự trị và được gọi là Đền Thờ của Thánh Thần.
(Thánh Basilliô Cả)

***
Nhờ Thánh Thần chúng ta được tham dự vào đời sống Thiên Chúa. Nhờ lãnh nhận Thánh Thần, chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa… Vì thế, những kẻ nào được Chúa Thánh Thần ở cùng, đều được thần hoá.
(Thánh Athanasiô)