T2, 01 / 2018 11:09 Sáng | Đức Tin Jesus

 1- Trước hết,  đạo này tin theo Kinh thánh (Bible) là Sách chính yếu của Đạo, nêu những chân lí định giá trị đời này chỉ là cuộc Chuyển tiếp sang đời sau. Ông Tổ đạo là Chúa Giêsu giáng sinh làm người có mục đích rõ rệt “vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế” (kinh Tin kính). Ba năm cuối đời, Người giảng đạo, dạy rất kĩ về Nước Trời.  Người xác định: Được lời lãi cả thế gian mà mất phần rỗi nào có lợi gì? (Mt 16, 26). Trước tòa quan Philatô Người quả quyết: Nước tôi không phải là thế gian.…Sau cùng, Người chết để chuộc tội nhân loại, (điều này không có nơi các đạo do con người lập ra), rồi Người sống lại hiển vinh, lên trời dọn chỗ cho các tín đồ, Người lập Giáo hội Công giáo để ban cho các tín hữu Ơn cứu độ muôn đời.

            2- Thứ hai, đạo Công giáo có Giáo hội (Catholic Church)

Giáo hội này do chính Ông Tổ Giêsu đã lập, đã trao quyền cho tông đồ Phêrô và các người kế vị gọi là giáo hoàng.  “Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời, dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.(Mt 16, 18-19).

Giáo hội có đủ phương thế cho các tín đồ tìm về Nước Trời. Giáo hội săn sóc cho các tín hữu mình từ khi sinh ra tới khi chết qua 7 Bí tích: Bí tích Rửa tội để nhận người ta vào làm con Giáo hộiBí tích Thánh Thể để con cái được nuôi dưỡng, lớn lên, và được sống muôn đời, Bí tích Giải tội để chữa lành khi con cái lầm lỗiBí tích Thêm sức để tăng sức mạnh cho con cái, Bí tích Hôn phối để con cái được ơn thánh sống tốt trong bậc gia đình, Bí tích Truyền chức để các linh mục hiến thân phục vụ dân Chúa, Bí tích Xức dầu để con cái bệnh nạn được bổ sức. Giáo hội còn  an táng khi qua đời,  và tiếp tục cầu nguyện cho trong các thánh lễ mỗi ngày.

            3- Thứ ba, Đạo Công giáo có Bí tích Thánh Thể (The Eucharist). Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong hình bánh rượu. Đây là bí tích Tình yêu của Chúa Giêsu lập ra để ở lại với con cái mình, nuôi sống linh hồn họ, an ủi họ, thêm sức, thông cảm cuộc sống vất vả của họ…cho đến ngày tận thế. Chính Người phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn Bá nh này sẽ được sống muôn đời” (Gioan 6,51).

            Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm rất nhiều phép lạ để chứng minh sự hiện diện thực sự của Người trong Thánh Thể. Điều này không hề thấy nơi các đạo kia và cả các đạo Tin lành cải cách từ đạo Công giáo.

            4- Thứ bốn, Đạo Công giáo có Đức Mẹ Maria (Our Blessed Virgin Mary) để yêu thương, phù hộ, lo lắng dẫn dắt con cái mọi nơi, mọi thời về  nước Thiên đàng, hạnh phúc muôn đời.

            5- Thứ năm, Đạo Công giáo có những Phép lạ (miracle) do Thiên Chúa, Đức Mẹ, các thánh làm để ban ơn phúc cho những người tin cậy cầu khấn.

            6- Thứ sáu, Đạo Công giáo có những cuộc Hiện ra (apparition) của Chúa Giêsu, Đức Mẹ, như tại Lộ đức (Lourdes, nước Pháp), Fatima, nước Bồ đào nha và nhiều nơi khác để ban ơn và hướng dẫn người ta lo phần rỗi đời sau trên Thiên đàng.

Rất nhiều người đã được ơn lạ chữa bệnh phần xác và ơn cải thiện phần hồn để lo tìm về hạnh phúc đời sau.

            7- Thứ bảy, Đạo Công giáo cầu cho các linh hồn Luyện ngục (Purgatory). Họ là tín hữu sau khi chết, nếu không phạm tội phải vào Hỏa ngục, cũng chưa đáng vào Thiên đàng, thì Chúa cho một thời gian thanh tẩy, để họ nên thanh sạch, sau đó được nhận vào Thiên đàng hưởng phúc muôn đời. Đó là điều hợp lòng mong ước.

            8- Thứ tám, Thiên đàng của đạo Công giáo Roma rất đáng mơ ước:

“Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. 

Và tôi thấy Thành Thánh Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.

Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to, “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ ở  với họ.

Họ sẽ là dân Người, Người sẽ là Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.

Sẽ không còn chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.

Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trá n họ. 

Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị muôn đời. (Khải huyền 21,1-4).

– Lấy lí trí lành mạnh nhận xét, người ta thấy Thiên đàng trong đạo Công giáo có những điều tích cực, lại có những phương thế trong Giáo hội để đạt đích trên.  Người khôn nên chọn đạo tốt nhất do Ông Trời đã chỉ dạy, đạo có bảo đảm do thế giá Ông Trời. Đạo có giáo lý rõ ràng.

Mọi tín đồ biết rõ con đường mình đang đi về đâu: Thiên đàng hay hỏa ngục? Thiên đàng là được hưởng Tình yêu Thiên Chúa. Hỏa ngục là mất Tình yêu Chúa đời đời.

Nhìn nhận rằng đạo Công giáo không dễ, vì ông Tổ đã nói:  “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.(Mt 16, 24).

Nhưng Cha ông ta nói: “Có khó mới có khôn”.

 Lm. Đoàn Quang, CMC