CN, 03 / 2018 8:45 Sáng | Đức Tin Jesus

Khốn thay tráo trở thế gian!

Hôm nay vạn tuế, rủa khinh mai ngày

Yêu thương Ngài đã vẽ bày

Chữa mù được thấy, kẻ què được đi

Khiến người vốn đã chết rồi

Trỗi mình sống lại diệu kỳ thiên ân!

Xua đi tật bệnh, ác thần…

Giúp người lạc lối sa chân lỗi lầm

Giục lòng sám hối ăn năn

Tìm về nguồn suối an bình yêu thương

Nụ hôn bạc bẽo, dối gian!

Bá n Thầy Dấu Ái cho phường Giu-dêu

Môn đồ tan tác, chối từ…

Mỗi người một nẻo lánh xa bóng Thầy!

Dân Người lại tố cáo Người

Đòn roi, sỉ nhục, mão gai đội đầu

Án oan kết tội khổ sầu

Vác mang thập giá đòn thù nát thân!

Phó mình quân dữ đóng đinh

Thương thay Cứu Chúa khổ hình treo thân!

Đất trời u ám tối sầm

Khi Con Chúa trút hơi tàn bi ai!

Màn Đền Thờ xé làm hai

Thế gian kinh hãi chính Người Con Cha!

Diệu thay rạng rỡ đất trời!

Ngục tù được mở, tội đời được tha

Tình yêu Thiên Chúa bao la

Thiên đàng, địa ngục bái quỳ tung hô

Nghê thường vũ khúc hoan ca

Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào hồng ân…

24.03.2018

Thanh Sơn