T4, 02 / 2018 11:21 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỏi: Trong chủng viện của chúng tôi, mỗi lần chúng tôi tổ chức Giờ chầu Thánh Thể, thì Giờ này thường diễn tiến như sau: 1) Đặt Mình Thánh Chúa, hát bài O Salutaris Hostia, kinh mở đầu, 2) đọc các kinh khác, như Phụng Vụ Các Giờ Kinh, lần chuỗi, thánh ca, 3) hát Tantum Ergo, Lời nguyện Thánh thể, phép lành với Mình Thánh Chúa, cất Mình Thánh Chúa vào nhà chầu, hát bài kết thúc. Một số trong chúng tôi thích có một Giờ chầu đơn giản, thinh lặng vào buổi sáng, không có thêm các kinh nguyện. Liệu làm như thế được không, hoặc liệu đưa thêm vào vài việc đạo đức hay kinh nguyện khác có được không? – S. M., Canada.

Đáp: Người có công cổ vũ Giờ chầu Thánh Thể hàng ngày là Tôi Tớ Chúa Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Ngài thực hiện việc này, đôi khi với sự hy sinh cá nhân tuyệt vời, suốt trong hơn 60 năm.

Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng phần lớn các giờ chầu Thánh Thể này được thực hiện trước Chúa Kitô ngự trong nhà tạm, chứ không trước Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ. Đúng vậy, nhà tạm là nơi tự nhiên cho thời gian dài của việc cầu nguyện trong thinh lặng, trước sự hiện diện của Chúa Kitô.

Đây là một sự thực hành mà nhiều linh mục vẫn tiếp tục làm ngày nay, và nhiều Giám mục khuyến khích các linh mục của mình noi theo gương này.

Giờ chầu trước Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ cũng rất được khuyến khích, nhưng các giờ chầu Thánh thể, đặc biệt là trong thời gian tương đối ngắn, là chủ yếu hành vi công khai, mà trong đó sự hiện diện của Chúa Kitô được công bố và tôn vinh.

Một trong các tài liệu đầu tiên trong lĩnh vực này là huấn thị Eucharisticum Mysterium (Mầu nhiệm Thánh thể, ngày 25-5-1967). Về giờ chầu Thánh Thể ngắn, số 62 của Huấn thị nói:

“Nếu giờ chầu Thánh Thể là ngắn, thì Hào quang hoặc Bình thánh được đặt trên bàn thờ. Nếu giờ chầu là trong một khoảng thời gian dài, thì nên dùng một bệ cao, đặt trong một vị trí nổi bật; tuy nhiên, cần lưu ý là không quá cao hoặc quá xa.

“Trong giờ chầu, tất cả cần được sắp xếp để cho tín hữu có thể tham gia chăm chú vào việc cầu nguyện với Chúa Kitô, Chúa chúng ta.

“Để cổ vũ việc cầu nguyện cá nhân, có thể đọc các đoạn trích từ Kinh Thánh, cùng với bài suy niệm hoặc bài diễn giảng Lời Chúa để giúp tín hữu hiểu hơn nữa về Mầu nhiệm Thánh Thể. Cũng cần có các phút thinh lặng thánh vào thời điểm thích hợp.

“Cuối giờ chầu, có phép lành với Mình Thánh Chúa.

“Nếu ngôn ngữ địa phương được sử dụng, thay vì hát Tantum Ergo trước phép lành, có thể hát một thánh ca Thánh Thể, theo quy định của Hội đồng Giám mục”.

Ngoại trừ một số chi tiết nhỏ, tài liệu này là cơ sở cho nhiều luật sau đó có liên quan đến giờ chầu Thánh Thể. Chẳng hạn, nghi thức chầu Thánh Thể ngoài Thánh Lễ nói:

“89. Các giờ chầu ngắn nên được sắp xếp như thế nào, để phép lành với Mình Thánh Chúa diễn ra sau một thời gian hợp lý dành cho việc đọc lời Chúa, các bài hát, kinh nguyện, và một khoảng cầu nguyện thinh lặng. Còn việc đặt Mình Thánh Chúa chỉ cốt để ban phép lành là bị cấm”.

Do đó, rõ ràng là về việc chầu ngắn, chẳng hạn Giờ chầu với Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ, chủng viện nên đi theo đúng luật phụng vụ.

Về các hoạt động có thể được thực hiện trong giờ chầu, quyển “Compendium Eucharisticum” (Tổng lược Bí tích Thánh Thể), do Thánh Bộ Phượng tự và Kỷ luật Bí tích ấn hành năm 2009, đưa ra nhiều gợi ý cho các bài hát và kinh nguyện, cũng như khả năng khôi phục lại một số tập quán cũ đã bị loại ra khỏi nghi thức.

Ví dụ, Thánh Bộ đã phục hồi câu tung hô “Panem de caelo praestitisti eis. R. Omne delectamentum in se habentem” (Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Đáp: Bá nh có đủ mọi mùi thơm ngon) sau thánh ca Tantum Ergo, hoặc bài hát khác khi ban Phép lành và trước kinh nguyện “Deus qui nobis sub sacramento.., Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Chúa… ”

“Compendium Eucharisticum” cũng cung cấp một số kinh cầu và lời nguyện để sử dụng trong giờ chầu, chẳng hạn như Kinh cầu Thánh Tâm, Kinh cầu Máu Châu Báu, Kinh cầu Chúa Giêsu Kitô Linh Mục và Hy lễ, và Kinh cầu Iesu dulcis Memoria (Thật dịu dàng biết bao khi tưởng nhớ Chúa Giêsu) dựa trên một bài thánh ca cổ. Ngoài ra, còn có ba kinh cầu, được soạn thảo để chuẩn bị cho Đại Năm Thánh 2000: Kinh cầu Chúa Giêsu Kitô; Kinh cầu Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa và con người, và Kinh cầu Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Các văn bản này đã được công bố bởi Ủy ban Trung ương chuẩn bị Đại Năm Thánh. Các văn bản này có thể được tìm thấy, trong nhiều nguồn khác, trong tờ báo cơ quan chính thức của Bộ Phượng Tự, Notitiae 32 (1996) (613-618).

Tiếc thay, cho đến nay bộ sưu tập hữu ích này của các bản văn Thánh Thể vẫn chưa được dịch từ tiếng Latinh ra hầu hết các ngôn ngữ hiện đại.

Cuối cùng, những gì chúng tôi đã nói không loại trừ khả năng thời gian dài cầu nguyện thinh lặng trước Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ. Tuy nhiên, các tài liệu chính thức dự đoán khả năng này trước hết, trong bối cảnh của các giờ chầu kéo dài hoặc giờ chầu vĩnh viễn, mà trong đó mọi người thay nhau thờ lạy Chúa Kitô ngự trong Hào quang.