T5, 09 / 2017 8:13 Chiều | Đức Tin Jesus

Chúng ta không thích nói đến thập giá, và nếu có nói đến thì cũng là để than thở: “Sao mà thập giá của tôi nặng nề thế!”. Nhưng muốn trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta không thể đi con đường nào khác ngoài con đường thập giá, con đường Chúa Giêsu đã đi.

Chúa Giêsu đã đi trên con đường thập giá: con đường vâng phục, con đường đau khổ, con đường sỉ nhục.

Tuy nhiên, thập giá không phải là mục đích của Chúa Giêsu: bởi vì sau Thập giá, sẽ có sự sống mới, như lời Ngài đã quả quyết rằng sau khi chết, ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Như thế, con đường thập giá, một con đường xem ra thất bại trước mắt người đời, nhưng lại là con đường đưa tới sự sống vĩnh cửu. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng đi vào con đường này để nhận được sự sống đó: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mà theo Thầy” (Mt 16, 24).

Dưới áp lực của cuộc sống và dưới sức nặng của thập giá, chúng ta có lúc cũng chao đảo như muốn buông xuôi tất cả.

Quả thật, với sức riêng mình, chúng ta không thể vác nổi thập giá. Nhưng, với ơn Chúa, chúng ta sẽ có thể đi trọn con đường thập giá.

Thập giá của chúng ta hôm nay, chính là :

Khi chúng ta gánh vác việc bổn phận hàng ngày của mình;

Khi chúng ta chấp nhận người khác làm phiền chúng ta, làm mất giờ chúng ta;

Khi chúng ta bị hiểu lầm, bị chống đối, bị ruồng bỏ….

Khi chúng ta phải mang những gánh nặng trong đời sống gia đình: có một người chồng cờ bạc say sưa, có một người vợ chua ngoa lắm điều, có một đứa con khó dạy;

Khi chúng ta bệnh hoạn, không có công ăn việc làm, hoặc khi chúng ta làm ăn thất bại;
và có thể còn nhiều điều khác nữa…

Nhưng trong hết mọi sự, chúng ta hãy kiên trì phó thác cho Chúa, bởi vì Ngài đã hứa: “Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm” (Mt 16, 27).

Đồng thời, chúng ta cũng hãy vác đỡ thập giá cho nhau bằng sự cảm thông, nâng đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Chúng ta đừng chết vô ích trên thập giá

Nhờ Chúa Giêsu chết trên thập giá mà cửa thiên đàng được rộng mở cho tất cả mọi người.

Nhưng chúng ta đừng chết vô ích trên thập giá: người trộm lành được chết trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu, nên đã được hưởng hạnh phúc thiên đàng; nhưng bên cạnh Chúa Giêsu, còn có người trộm dữ: người nầy cũng đã chịu cực nhiều, cũng đã vác cây thập giá nặng, cũng đã chết đau đớn trên đó, nhưng vẫn không được vào Nước Chúa.

+++

Hãy đặt Cây Thánh Giá trong nhà mình ở, trong nơi mình làm việc.
Hãy đeo Cây Thánh Giá nơi thân xác mình: nơi ngực, nơi cổ, trên
Hãy làm Dấu Thánh Giá cho thật nghiêm trang (làm cho ra hình Thánh Giá), cho thật sốt sắng (làm thật khoan thai).
Hãy năng nhìn lên Chúa Giêsu trên Cây Thánh Giá, mỗi khi có dịp.
Và nhất là, hãy luôn mang Thánh Giá trong lòng mình, trong tâm hồn mình.
Amen.